an image an image

ຮອງນາຍົກຊີ້ແຈງຕອບບາງຂໍ້ຊັກຖາມ ສສຊ ວຽກງານການເງິນ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 23 ຕຸລາ 2017, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມຂອງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ກ່ຽວວຽກງານຂົງເຂດວຽກງານຂະແໜງການເງິນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໄດ້ມີຄຳຊີ້ແຈງວ່າ: ອີງຕາມຄະນະຕິດຕາມລາຍງານວ່າສໍາລັບຄໍາຖາມທີ່ບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດສະເໜີມາ 39 ຄຳຖາມກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂົງເຂດການເງິນ, ແຕ່ເນື່ອງຈາກວ່າການຕອບຂໍ້ຊັກຖາມມີເວລາຈຳກັດ. ສະນັ້ນ, ຍົກເອົາບາງຄຳຖາມມາຕອບຕໍ່ບັນດາ ສສຊ , ສ່ວນຄຳຖາມທີ່ເຫລືອຈະໄດ້ເຮັດເປັນລາຍລັກອັກສອນຢ່າງລະອຽດສົ່ງໃຫ້ຄະນະປະຈຳສະພາແຫ່ງຊາດ.
 ຄຳຖາມທີໜຶ່ງກ່ຽວກັບການກະກຽມຄວາມພ້ອມໃນການຄົ້ນຄວ້າແກ້ໄຂ ແລະ ປັບປຸງສ່ວຍສາອາກອນການກຳນົດອັດຕາອາກອນໃໝ່ເຊັ່ນ: ອາກອນຊັບສິນ, ອາກອນທີ່ດິນ, ອາກອນທີ່ພັກອາໃສ, ອາກອນລາຍໄດ້, ອາກອນຊົມໃຊ້, ອາກອນສິ່ງແວດລ້ອມໃນປັດຈຸບັນໃຫ້ສູງຂຶ້ນ ໄດ້ມີຄວາມກຽມພ້ອມຄືແນວໃດ ?
ຄໍາແຈງດັ່ງນີ້: ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງວຽກງານການເງິນ, ງົບປະມານໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີຄວາມໂປ່ງໃສສາມາດກວດສອບໄດ້ກະຊວງການເງິນໄດ້ມີການປັບປຸງ ແລະ ສ້າງກົດໝາຍໃໝ່, ພ້ອມກັນນັ້ນໄດ້ສ້າງນິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຢ່າງເປັນລະບົບຄົບຊຸດ ເຊິ່ງໄດ້ສະເໜີຕໍ່ສະພາແຫ່ງຊາດໃນປີ 2016 ແລະ ແຜນປະຕິຮູບນັບແຕ່ປີ 2017ຮອດປີ 2020, ກະຊວງການເງິນຈະສ້າງກົດໝາຍຈຳນວນ 11 ສະບັບ, ປັບປຸງຈໍານວນ 3 ສະບັບ ແລະ ໃນປີ 2017 ກະຊວງການເງິນໄດ້ສົມທົບກັບຫລາຍຂະແໜງການລັດຖະບັນຍັດວ່າດ້ວຍການເກັບຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການ ສະບັບເລກທີ 003/ປທ, ທາງກະຊວງການເງິນໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ສ້າງບັນດານິຕິກຳລຸ່ມກົດໝາຍຕາມທິດຊີ້ນຳຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ, ສຳລັບປີ 2018-2019 ກະຊວງການເງິນຈະໄດ້ສຸ່ມໃສ່ສ້າງກົດໝາຍໃນຂົງເຂດສ່ວຍສາອາກອນ ເຫັນວ່າເປັນຂະແໜງການຕົ້ນຕໍ ເພື່ອປະຕິບຮູບວຽກງານການເງິນ ແລະ ຮັບປະກັບການເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ສົມທົບກັບສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ເພື່ອແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນພາກທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການຕ່າງ... ແລະ ຄົ້ນຄວ້າຢ່າງຮອບດ້ານນະໂຍບາຍພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຈະໄດ້ຈັດສຳມະນາຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ອື່ນໆ.
 ຄຳຖາມທີສອງກ່ຽວກັບມາດຕະການ ແລະ ວິທີການແກ້ໄຂການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດກົດໝາຍໃນການປະຕິບັດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບວິໄນທາງການເງິນຢູ່ບັນດາຂະແໜງລາຍຮັບ, ຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍ, ວິທີການແກ້ໄຂປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ ສໍ້ລາດບັງຫລວງໃຫ້ຫລຸດລົງຕາມຂໍ້ມູນການກວດສອບອົງການກວດການລັດຖະບານ ຈະມີມາດຕະການຄືແນວໃດ?
ຄຳຊີ້ແຈງ: ສາເຫດທີ່ພາໃຫ້ມີປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ທາງດ້ານການເງິນສາມາດສັງລວມໄດ້ແມ່ນເກີດມາຈາກ 3 ປັດໃຈຕົ້ນຕໍ: 1), ປັດໃຈຄົນ (ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ) 2), ນິຕິກໍາ ແລະ ລະບຽບການຕ່າງໆພາໃຫ້ມີຊ່ອງຫວ່າງແລ້ວເກີດປະກົດການຫຍໍ້ທໍ້ 3), ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ. ມາດຕະການຕໍ່ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້: ສືບຕໍ່ສຶກສາອົບຮົບການເມືອງແນວຄິດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ, ມີຈັນຍາບັນ, ມິສະຕິຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດຕ້ອງມີການຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມີການແບ່ງວຽກແບ່ງງານກັນຢ່າງລະອຽດນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນຢ່າງລະອຽດ, ອັດຊ່ອງວ່າງການຮົວໄຫລ ຕ້ານ ແລະ ສະກັ້ນການສ່ວຍໃຊ້ໜ້າທີ່ຕໍາແໜງ ແລະ ລົງກວດການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍັງຈະໄດ້ປະຕິບັດລະບຽບວິໄນຢ່າງເຂັ້ມງວດຕໍ່ຜູ້ລະເມີດລະບຽບວິໄນ ແລະ ໄດ້ອອກ 10 ຂໍ້ຫ້າມຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນ, ຕໍ່ກັບບັນຫານິຕິກຳຈະໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ເຂັ້ມງວດຕໍ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດອັດຊ່ອງການຮົວໄຫລ, ສ້າງນິຕິກຳໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຢ່າງຮັດກຸມໂດຍສະເພາະການເກັບລາຍຮັບຈາກຊັບສິນ, ທີ່ດິນ, ພາສີ, ອາກອນ. ສ່ວນມາດຕະການຕໍ່ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍເຫັນວ່າຕ້ອງໄດ້ຫັນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝ ໂດຍສະເພາະລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນຫັນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝນັບແຕ່ຂັ້ນສູນກາງຮອດຂັ້ນແຂວງຂັ້ນເມືອງ, ພ້ອມທັງເກັບກຳພື້ນຖານຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບທະ ນາຄານ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ລາຍລະອຽດ, ທັງເປັນການອຳນວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເສຍພັນທະຜ່ານລະບົບທະ ນາຄານ, ປັດຈຸບັນເມືອງຈັນທະບູລີ ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເປັນທີ່ຮຽບຮ້ອຍແລ້ວ ແລະ ກຳລັງຂະຫຍາຍໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ເມືອງສີສັດຕະນາກ, ເມືອງໄຊເສດຖາ, ເມືອງສີໂຄດຕະບອງ ແລະ ບັນເມືອງຕ່າງໆໃນ 7 ແຂວງທົ່ວປະເທດ.
ນອກຈາກນີ້, ຍັງໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ການເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນເຄື່ອງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ (CRS) ແລະ ເຄື່ອງບັນທຶກຢູ່ຈຸດຂາຍ (POS) ນຳຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຮ້ານອາຫານ ສະເພາະຢູ່ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແລ້ວ 346 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ບັນຫາອື່ນ...ທີ່ຕິດກັບກັບວຽກງານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ.
 ຄຳຖາມທີສາມກ່ຽວກັບທິດທາງການແກ້ໄຂໜີ້ສາທາລະນະໃນແຜນ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII ມີຄືແນວໃດ ?
ຄຳຊີ້ແຈງ: ເນື່ອງຈາກວ່າໃນໄລຍະ 2 ປີຜ່ານມາການຂາດດຸນສູງພໍສົມຄວນ ແລະ ໃນໄລຍະ 5 ປີຈະເຮັດແນວໃດເພື່ອຮັບການຂາດດຸນບໍ່ໃຫ້ເກີນ 5% ຂອງ GDP ກະຊວງການເງິນໄດ້ມີຄວາມພະຍາມປັບປຸງແກ້ໄຂນິຕິກຳກ່ຽວໜີ້ສາທາລະນະ ເຊິ່ງໃນແຕ່ລະປີກະຊວງການເງິນໄດ້ສັງລວມຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໄປຊໍາລະໜີ້ພາຍໃນ ແລະ ໜິ້ຕ່າງປະເທດ, ມີພະຍາຍາມຄຸ້ມຄອງການກວດກາຕິດຕາມລາຍຈ່າຍຕ່າງໆໃຫ້ຖືກເປົ້າຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ເພື່ອເຮັດແນວໃດໃຫ້ການໃຊ້ຈ່າຍຫລຸດລົງ: ເອົາໃຈໃສ່ການກູ້ຢືມວ່າມີຄວາມຈຳເປັນ ຫລື ບໍ່? ສະເພາະປີ 2017 ລັດຖະບານໄດ້ກຳນົດແພດານໃນການກູ້ຢືມບໍ່ເກີນ 400 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ. ຢູ່ໃນນັ້ນ, ບັນດາໂຄງການຕ່າງໆຕ້ອງໄດ້ເບີ່ງຢ່າງລະອຽດ ແລະ ໂຄງການດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນແທ້ບໍ່?
ສຳລັບໜີ້ລົງທຶນພາຍໃນທີ່ເປັນໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ທາງກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ (ຜທ) ໄດ້ມີການສັງລວມ ແລະ ທາງກະຊວງການເງິນໄດ້ມີການຂຶ້ນແຜນງົບປະມານໂຄງການໂຕໃດທີ່ຊໍາລະແຕ່ລະປີ, ສະ ເພາະເບື້ອງລາຍຮັບເພື່ອຢາກໃຫ້ໜີ້ຫລຸດລົງ, ການຂາດດຸນຫລຸດລົງ ຕ້ອງໄດ້ພະຍາຍາມເຮັດແນວໃດໃຫ້ບັນລຸແຜນ ແລະ ລື່ນແຜນການ ແລະ ຄາດວ່າໃນ 5 ປີຂ້າງການຂາດດຸນຈະໃຫ້ຫລຸດລົງໃນລະດັບ 3-5%.
ໃນວາລະການຊີ້ແຈງ ແລະ ຕອບຂໍ້ຊັກຖາມ ສສຊ ຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດ ຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ທ່ານ ຄຳໄຕ ແກ້ວດວງດີ ສສຊ ເຂດເລືອກຕັ້ງທີ 15 ແຂວງຈຳປາສັກ ຍັງໄດ້ຖາມເຈາະຈີ້ມກ່ຽວກັບບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸກິດທີ່ນຳສິນຄ້າເຂົ້າມາຄ້າຂາຍ ແລະ ຈຳໜ່າຍຢູ່ສປປ ລາວ ທຸລະກິດເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນທະບຽນອາກອນ ບໍ່ມີສິນຄ້າໜ້າຮ້ານ ແຕ່ນຳສິນຄ້າມາຂາຍໄດ້ ແລະ ຈຳໜ່າຍໄດ້ສາມາດໄປສົ່ງໃຫ້ເຖິງທີ່ເຖິງໂຄງການບ້ານເຮືອນ ເຮັດໃຫ້ລັດຖະບານເສຍຜົນປະໂຫຍດໂດຍສະເພາະລາຍຮັບຈາກອາກອນເງິນເດືອນ, ອາກອນກຳໄລ, ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ບັນຫາອື່ນທີ່ກ່ຽວກັບບັນຫາການເງິນ ເຊິ່ງທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ອະທິບາຍຊີ້ແຈງແຕ່ລະບັນຫາຕໍ່ ສສຊ ເຂົ້າໃຈ ແລະ ມາດຕະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນຫາດັ່ງກ່າວຢ່າງລະອຽດໃນພາກປະຕິບັດວຽກງານຕົວຈິງ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
27/10/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
23/10/2017
ຈັນ, 23 ຕຸລາ, 2017 - ສຸກ, 23 ຕຸລາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a655.jpg364.72 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,319,058
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31