an image an image

ອາກອນ ນວ ຕິດຕາມການນໍາໃຊ້ເຄື່ອງ POS ແລະ CRS ນຳຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ 5 ເມືອງ

pulpit rockpulpit rock

ໃນອາທິດທີ່ຜ່ານມາ, ຄະນະຮັບຜິດຊອບທີ່ຮັບການແຕ່ງຕັ້ງຈາກພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະ ໄດ້ລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມລະບົບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນບັນທຶກການຂາຍ (POS) ແລະ ການບໍລິການ (CRS) ນໍາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດໃນ 5 ເມືອງ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ໂດຍການນຳພານຂອງທ່ານ ສຸລິຍາ ອາລຸນສະຫວາດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ ປະຈໍານະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີທ່ານ ພອນສະຫວັນ ຫລວງລາດ ຫົວໜ້າຫ້ອງຄຸ້ມຄອງໃບເກັບເງິນ ແລະ ສິ່ງພິມ, ທ່ານ ວິລະພົນ ສີລິວົງໄຊ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງຄຸ້ມຄອງໃບເກັບເງິນ ແລະ ສິ່ງພິມ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຈາກອາກອນ ນວ ແລະ ອາກອນ 5 ເມືອງ.
ທ່ານ ສຸລິຍາ ອາລຸນສະຫວາດ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມລະບົບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນບັນທຶກການຂາຍ (POS) ແລະ ການບໍລິການ (CRS) ນໍາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດໃນ 5 ເມືອງ ໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນອີງຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງກົມສ່ວຍສາອາກອນ ສະບັບເລກທີ 0387/ກງ.ສອກ ລົງວັນທີ 26 ມັງກອນ 2018 ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຊຸກຍູ້ຕິດຕາມລະບົບຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນເຄື່ອງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ແມ່ນແນ່ໃສ່ເພື່ອຕິດຕາມບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນເຄື່ອງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການ ແລະ ການນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນຢູ່ຈຸດຂາຍທີ່ມີການຕິດຕັ້ງໄປແລ້ວວ່າມີການນໍາໃຊ້ເປັນປົກກະຕິ ຫລື ບໍ່ ແລະ ເພື່ອແນະນໍາການນໍາໃຊ້ລະບົບ, ກວດກາຂໍ້ມູນການຂາຍ, ການອອກໃບເກັບເງິນ, ການຄິດໄລ່ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າແບບກໍານົດ ແລະ ບັນດາຄວາມສ່ຽງລວມທັງຄວາມບົກຜ່ອງຂອງລະ ບົບທີ່ອາດມາຈາກສາເຫດການຖອດໄຟ, ການຖອດສາຍສັນຍານ, ການດັດແປງອຸປະກອນເຊື່ອມຕໍ່ ຫລື ການຂາຍທີ່ບໍ່ອອກໃບບິນເກັບເງິນເປັນຕົ້ນ.
ສຳລັບການລົງຊຸກຍູ້ຕິດຕາມລະບົບການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ຂໍ້ມູນບັນທຶກການຂາຍ (POS) ແລະ ການບໍລິການ (CRS) ນໍາບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ໄດ້ຮັບການຕິດໃນ 5 ເມືອງ ຂອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນໃນຄັ້ງນີ້ໄດ້ມີການປະສານສົມທົບກັບສ່ວຍສາອາກອນປະຈໍາເມືອງທີ່ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງ ແລະ ເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບດັ່ງກ່າວແລ້ວ ໂດຍສະ ເພາະບັນດາ 5 ເມືອງໃນນະຄອນຫລວງຄື: ເມືອງຈັນທະບູລີ, ໄຊເສດຖາ, ສີໂຄດຕະບອງ, ສີສັດຕະນາກ ແລະ ເມືອງໄຊທານີ ທີ່ໄດ້ມີການຕິດຕັ້ງເຄື່ອງບັນທຶກການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ບໍລິການໄປແລ້ວ ຊຶ່ງປັດຈຸບັນສາມາດຕິດຕັ້ງໄປແລ້ວເຖິງ 510 ເຄື່ອງແລ້ວ ແລະ ຍັງຈະສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໄປເລື້ອຍໆ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ ສາມາດເກັບໄດ້ຕາມແຜນການ.
ອີງຕາມການລົງກວດກາໃນຄັ້ງນີ້, ແມ່ນໄດ້ແບ່ງການລົງກວດກາຂັ້ນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ນະຄອນຫລວງຄຸ້ມຄອງ, ຂັ້ນເມືອງຄຸ້ມຄອງ ແລະ ລົງກວດກາເປັນ 3 ໄລຍະ, ຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງນຳບາງຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດເຫັນວ່າມີຫລາຍປັດໄຈທີ່ເຮັດໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບບໍ່ສາມາດໃຊ້ງານຕາມທີ່ວາງໄວ້ໄດ້ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ການເຊື່ອມຕໍ່ລະບົບມີບັນຫາ, ເຄື່ອງຄອມພິວເຕີທີ່ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຊ້ນັ້ນບໍ່ສາມາດຮອງຮັບລະບົບດັ່ງກ່າວໄດ້, ການນໍາໃຊ້ກໍ້ເຈ້ຍທີ່ອອກໃບບິນຍັງມີລັກສະນະຊະຊາຍ, ບາງຮ້ານຕິດຕັ້ງແລ້ວກໍ່ບບໍ່ໃຊ້ງານຕໍ່ກັບບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ທາງຄະນະທີ່ລົງຕິດຕາມກວດກາ ເຮັດບົດບັນທຶກຄວາມຮ່ວມວຽກກັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໂດຍໄດ້ມີການແນະນໍາວິທີການໃຊ້ງານລະບົບດັ່ງກ່າວໃຫ້ແກ່ບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການໃຊ້ງານ ແລະ ນໍາໃຊ້ເຈ້ຍໃບບິນທີ່ທາງຂະແໜງສ່ວຍອາກອນເປັນຜູ້ອອກໃຫ້.
ສໍາລັບຫົວນ່ວຍທຸລະກິດໃດທີ່ມີການຕິດຕັ້ງແລ້ວແຕ່ບໍນໍາໃຊ້ກໍ່ໄດ້ມີການເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ກ່າວເຕືອນຖ້າຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃດບໍ່ນໍາໃຊ້ແມ່ນຈະໄດ້ມີການດໍາເນີນການຕາມລະບຽບກົດໝາຍທີ່ວາງໄວ້.
ຂ່າວ: ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
16/02/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
16/02/2018
ສຸກ, 16 ກຸມພາ, 2018 - ອັງຄານ, 16 ກຸມພາ, 2021
ເອກະສານຂະໜາດ
a801.jpg451.82 KB
a802.jpg436.26 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 30,290,360
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30