an image an image

ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ

pulpit rock
ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນ ແລະ ຄວາມຈຳເປັນທາງດ້ານພາວະວິໄສ, ອັດຕະວິໄສໃນການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ຮັກສາສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ການເງິນໄປຄຽງຄູ່ກັບສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ສະນັ້ນ, ໃນວາລະດຳເນີນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2017 ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ. ສະນັ້ນ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີກ່ຽວກັບການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ (ສ້າງໃໝ່) ເພື່ອໃຫ້ປະທານກອງປະຊຸມ, ບັນດາ ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວໃຫ້ຮັດກຸມ ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະຂອງ ສປປ ລາວ ມີນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງອັນໝັກແໜ້ນ ເພື່ອຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນໄລຍະໃໝ່ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ພ້ອມທັງ, ສາມາດແກ້ໄຂບັນຫາຂໍ້ຄົງຄ້າງໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ກາຍເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ, ຮັບປະກັນສະຖຽນລະພາບທາງດ້ານເສດຖະກິດມະຫາພາກ, ການເຕີບໂຕທາງດ້ານເສດຖະ ກິດມະຫາພາກ ແລະ ຄວາມເຊື່ອຖືຂອງສາກົນ, ຜູ້ໃຫ້ທຶນ ແລະ ນັກລົງທຶນກ່ຽວກັບຖານະໜີ້ສິນຂອງສປປ ລາວ.
ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າ: ຄວາມເປັນມາ, ເຫດຜົນຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ການກະກຽມສ້າງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ເຊິ່ງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຈຸດປະສົົົງເພື່ອກຳນົດຫລັກການລວມ, ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມ, ກວດກາໜີ້ສິນທີ່ເກີດຈາກການກູ້ຢືມ ແລະ ການຄໍ້າປະກັນການກູ້ຢືມຂອງລັດຖະບານໃຫ້ເປັນລະບົບຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ. ພ້ອມນັ້ນ,ກໍໄດ້ກຳນົດເອົາເປົ້າໝາຍ, ຂັ້ນຕອນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໜີ້ສິນ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃຫ້ແກ່ອົງການຈັດ ຕັ້ງຂັ້ນສູນກາງ, ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຄື່ອນໄຫວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໜີ້ສິນໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ (ສ້າງໃໝ່) ສະບັບນີ້, ປະກອບດ້ວຍມີ XIV ພາກ, ມີ 4 ໝວດ, ມີ 70 ມາດຕາ, ເຊິ່ງພາກທີ I ບົດບັນຍັດທົ່ວໄປ, ພາກທີ II ແຜນຍຸດທະສາດການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ພາກທີ III ໂຄງປະກອບໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ພາກທີ IV ການກູ້ຢືມຂອງລັດຖະບານ, ພາກທີ Vການຄໍ້າປະກັນຂອງລັດຖະບານ, ພາກທີ VI ການໃຫ້ກູ້ຢືມ, ພາກທີ VII ການຊໍາລະໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ພາກທີ VIII ຂໍ້ມູນ ແລະ ການລາຍງານໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ພາກທີ IX ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດຖະບານທີ່ພົວພັນກັບໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ພາກທີ X ຂໍ້ຫ້າມ, ພາກທີ XI ການແກ້ໄຂຂັດແຍ່ງ, ພາກທີ XII ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການກວດກາວຽກງານຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ພາກທີ XIII ນະໂຍບາຍຕໍ່ຜູ້ມີຜົນງານ ແລະ ມາດຕະການຕໍ່ຜູ້ລະເມີດ ແລະ ພາກທີ XIV ບົດບັນຍັດສຸດທ້າຍ. ຈາກນັ້ນ, ກອງປະຊຸມໄດ້ສະເໜີໃຫ້ອະນຸກຳມະການເນື້ອໃນກົດໝາຍນຳເອົາຄຳຄິດຄຳເຫັນຂອງ ສສຊ ໄປພິຈາລະນາ ແລະ ປັບປຸງບາງພາກ, ບາງໝວດ, ບາງມາດຕາໃຫ້ກົດ ໝາຍດັ່ງກ່າວມີຄວາມເໜາະສົມ, ຄົບຖ້ວນສອດຄ່ອງກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງໃນປັດຈຸບັນ ເພື່ອກະກຽມນຳສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃນຊຸດຕໍ່ໄປ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
10/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
06/11/2017
ຈັນ, 6 ພະຈິກ, 2017 - ສຸກ, 6 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a680.jpg763.08 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,055,866
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31