an image an image

ສະເໜີກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII<pulpit rock pulpit rock

ໃນວັນທີ 20 ມິຖຸນາ 2018, ທີ່ຫໍປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດ (ຫຼັກ 6), ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກ ລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານ ຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ແລະ ຄະນະຮັບຜິດຊອບປັບປຸງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍ ແລະ ສະພາບລວມການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງ, ຊຶ່ງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ຖືກຮັບຮອງເອົາໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 2 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ IV, ສະບັບເລກທີ 04/ສພຊ, ລົງວັນທີ 26 ທັນວາ 2006 ແລະ ໄດ້ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໃນປີ 2010, ປະກອບມີ VII ພາກ, 13 ໝວດ ແລະ 55 ມາດຕາ, ອີງໃສ່ການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ໄດ້ມີການປັບປຸງໃນປີ 2014 ສະບັບເລກທີ 52/ສພຊ, ລົງວັນທີ 23 ກໍລະກົດ 2014, ປະກອບມີ X ພາກ, 10 ໝວດ ແລະ 67 ມາດຕາ ແລະ ໄດ້ຖືກຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາຮອດປັດຈຸບັນ.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມຖ້າທຽບກັບຄວາມເປັນຈິງຂອງການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມໃນປະຈຸບັນ, ຫຼັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ການເປີດກວ້າງການພົວພັນເສດຖະກິດກັບຕ່າງປະເທດເຫັນວ່າກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວຍັງມີບາງເນື້ອໃນທີ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມເປັນຕົ້ນ: ລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມທີ່ກໍານົດໃນປັດຈຸບັນຍັງບໍ່ໄປຕາມມາດຕະຖານ ຫຼື ຫຼັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຢ່າງເປັນຕ່ອງໂສ້ ເຮັດໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງ; ການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນກົດໝາຍສະບັບນີ້ ແມ່ນກໍານົດສໍາລັບທຸລະກິດທີ່ມີລາຍຮັບ 400 ລ້ານກີບຂຶ້ນໄປ, ແຕ່ການເຂົ້າລະບົບຍັງມີລັກສະນະແກ່ຍາວ ແລະ ມີຫຼາຍຂັ້ນຕອນ, ການຄຸ້ມຄອງ, ການຕິດຕາມກວດກາຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ, ຊຶ່ງເປັນຜົນເຮັດໃຫ້ການຍົກລະດັບທຸລະກິດເຂົ້າໃນລະບົບຊັກຊ້າ ແລະ ມີການຫຼົບຫຼີກການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ຊຶ່ງສະຖິຕິການເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນໄລຍະຜ່ານມາຖືວ່າຍັງມີຈໍານວນໜ້ອຍຫຼາຍກວມບໍ່ຮອດ 20% ຂອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ເຂົ້າໃນລະບົບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມໃນປະຈຸບັນ; ການຈັດເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຈາກບາງຂະແໜງ ການຍັງປະຕິບັດບໍ່ໄດ້ເຊັ່ນ: ບັນດາທຸລະກໍາຂອງຂະແໜງການທະນາຄານ, ສະຖາບັນການເງິນ ແລະ ວຽກງານຫຼັກຊັບ ເນື່ອງຈາກວ່າບໍ່ສາມາດແຍກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າທີ່ອານຸຍາດໃຫ້ຫັກໄດ້ ແລະ ບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້ຫັກໄດ້; ການຈັດເກັບ ແລະ ການສົ່ງຄືນອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຈາກການສົ່ງອອກຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດທີ່ບໍ່ແມ່ນຜະລິດຕະພັນສໍາເລັດຮູບໃນອັດຕາ 10% ເຫັນວ່າບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ບໍ່ເປັນການສົ່ງເສີມການສົ່ງອອກ ແລະ ເຮັດໃຫ້ການເກັບມີຄວາມຊໍ້າຊ້ອນຍ້ອນບໍ່ສາມາດຫັກອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມສົ້ນເຂົ້າທີ່ຕິດພັນໄດ້; ການເກັບອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມຈາກສະໜອງການບໍລິການຂົນສົ່ງຜ່ານແດນສາກົນຍັງມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງ ທັງບໍ່ສອດຄ່ອງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ.
ສະນັ້ນ, ເພື່ອແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກໍາຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ບໍ່ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ມີນິຕິກໍາທີ່ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ສໍາຄັນຕົ້ນຕໍ ໃນການຄຸ້ມຄອງເກັບລາຍຮັບໃຫ້ແກ່ງົບປະມານ, ການຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດມະຫາພາກ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫຼັກການຂອງສາກົນ, ຈິ່ງໄດ້ສະເໜີຜ່ານຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ (ສະບັບປັບປຸງ) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII, ຊຶ່ງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບປັບປຸງນີ້ປະປະກອບມີ VIII ພາກ, 11 ໝວດ (ເພີ່ມ 1 ໝວດ) ແລະ 64 ມາດຕາ (ຫຼຸດລົງ 3 ມາດຕາ).
ໃນນີ້, ໄດ້ປັບປຸງເອົາພາກທີ III ແລະ IV ໄປເປັນໝວດໃນພາກທີ II, ຕັດອອກ 7 ມາດຕາ (ມາດຕາ 3, 22, 28, 32, 34, 42 ແລະ 62) ເພື່ອໄປຊັບຊ້ອນ ແລະ ປັບປຸງເຂົ້າໃນມາດຕາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ຄໍາແນະນໍາ, ປັບປຸງທັງໝົດ 37 ມາດຕາ, ແຕ່ສ່ວນໃຫຍ່ມີການປັບປຸງບາງປະໂຫຍກຄໍາສັບທີ່ຕິດພັນກັບຄໍານິຍາມຂອງອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ແລະ ເພີ່ມເຂົ້າໃໝ່ 4 ມາດຕາ (ມາດຕາ 9,13, 20 ແລະ 35) ເພື່ອໃຫ້ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນເຈາະຈິ້ມ ແລະ
ສສຊ ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນ, ມີຄວາມຈະແຈ້ງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບດັ່ງກ່າວຜູ້ແທນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ມີໜ້າຈໍານວນ 121 ສະຫາຍ, ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 97 ສະຫາຍ, ບໍ່ເຫັນດີ 23 ສະຫາຍ ແລະ ບໍ່້ອອກສຽງ 1 ສະຫາຍ.
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ພາຍຫຼັງກົດໝາຍສະບັບນີ້ຖືກຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ເປັນທາງການຈະເປັນມີນິຕິກຳທີ່ເປັນບ່ອນອີງທີ່ໜັກແໜ້ນຂຶ້ນຕື່ມໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີີ່ມ, ສົ່ງເສີມການຜະລິດ, ການດໍາເນີນທຸລະກິດ, ການລົງທຶນ, ການສົ່ງອອກ, ການສະໜອງສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການຢູ່ສປປ ລາວ ໃຫ້ມີຄວາມສະດວກ ແລະ ມີສະພາບຄ່ອງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ ເຮັດໃຫ້ຖານລາຍຮັບງົບປະມານເພີ່ມຂຶ້ນ, ເຮັດໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ, ລັດວິສາຫະກິດ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ຜູ້ຊົມໃຊ້ສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສຳຄັນໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
22/06/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
20/06/2018
ພຸດ, 20 ມິຖຸນາ, 2018 - ອາທິດ, 20 ມິຖຸນາ, 2021
ເອກະສານຂະໜາດ
b11.jpg523.66 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,462,570
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30