an image an image

ສະຫວັນນະເຂດແກ້ໄຂລົດນຳເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງໄດ້ແລ້ວ 600 ກວ່າຄັນ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 24 ຕື້ກວ່າກີບ

pulpit rock
ສະຫວັນນະເຂດແມ່ນອີກແຂວງໜຶ່ງຂອງລາວທີ່ມີຊາຍແດນຕິດຈອດກັບບັນດາປະເທດໃກ້ຄຽງ ເຊິ່ງໄດ້ກາຍເປັນເງື່ອນໄຂອັນດີໃນການໄປ-ມາຫາສູ່ ແລະ ທໍາມາຄ້າຂາຍແຕ່ນໍາມາກັບຄວາມສະດວກ, ແຕ່ກໍຍັງມີຫລາຍບັນຫາທີ່ຫຍຸ້ງຍາກໂດຍສະເພາະແມ່ນການລັກລອບນໍາເຂົ້າສິນຄ້ານອກດ່ານ ໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີເປັນຕົ້ນ: ຍານ ພາຫະນະ ເຊິ່ງຜ່ານມາທາງເຈົ້າໜ້າທີ່ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງສາມາດແກ້ໄຂລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ສະເພາະລົດໃຫ່ຍ) ໄດ້ທັງໝົດ 649 ຄັນ, ຈາກຕົວເລກບັນຊີທັງໝົດ 1.296 ຄັນ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 24,143ຕື້ກີບ ແລະ ຍັງມີຈໍານວນລົດຈັກອີກ 3.835 ຄັນ.
ທ່ານ ຄໍາກອງ ພິມມະໂນສັກ ຮອງພະແນກການເງິນແຂວງໃຫ້ການຊີ້ແຈງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃນຜ່ານມາຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ III ຂອງສະພາແຂວງສະຫວັນນະເຂດວ່າ: ພື້ນຖານການສ້າງແຜນງົບປະມານຂອງພວກເຮົາໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນອີງໃສ່ຖານຂໍ້ມູນລາຍຮັບຕົວຈິງຄວາມສາມາດຕົວຈິງ ແຕ່ການມອບແຜນລາຍຮັບງົບປະມານໃຫ້ແຂວງໃນໄລຍະຜ່ານມາແມ່ນມີລັກສະນະສູ້ຊົນ ແລະ ເພີ່ມຂຶ້ນໃນແຕ່ລະປີ.
ນອກຈາກນີ້, ຂອດການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງໄລຍະຜ່ານມາເຫັນວ່າ: ການບັງຄັບໃຊ້ກໍ່ຄືການປະຕິບັດລະບຽບກົດໝາຍຂອງຂະແໜງທີ່ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບບໍ່ທັນປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງເຄັ່ງຂັດ, ເຂັ້ມງວດ ແລະ ດັດຂາດເຊິ່ງສະເແດງອອກໃນ 6 ເດືອນຜ່ານມາມີຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຈໍານວນ 464 ລາຍບໍ່ເຂົ້າໄປຍື່ນແຈ້ງລາຍຮັບທຸລະກິດ ແລະ ເສຍອາກອນ (ຈໍານວນທັງໝົດ 759 ຫົວໜ່ວຍ, ໃນນີ້ຂໍ້ມູນເກົ່າມີ 699 ຫົວໜ່ວຍ ແລະ ຂໍ້ມູນໃໝ່ 60 ຫົວໜ່ວຍ) ໃນຈໍານວນນັ້ນລວມທັງໝົດຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ນອນຢູ່ໃນຂົງເຂດການຜະລິດ (ໂຮງງານປຸງແຕ່ງໄມ້) ມີການລະເມີດກົດໝາຍອາກອນ, ມີບາງຜູ້ປະກອບການບໍ່ໃຫ້ການຮ່ວມມື (ເຊີນມາພົບກໍ່ບໍ່ມາ), ບໍ່ຖືບັນຊີ ຫລື ຖືແບບເປັນຮູບການບັງໜ້າ, ບໍ່ນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນຕາມທີ່ກົດໝາຍໄດ້ກໍານົດໄວ້ ຫລື ນໍາໃຊ້ໃບເກັບເງິນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ.
ມີການລັກລອບນໍາເຂົ້າສິນຄ້ານອກດ່ານໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍພາສີ ເປັນຕົ້ນ: ຜ່ານມາສາມາດແກ້ໄຂລົດນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງ (ສະເພາະລົດໃຫ່ຍ) ໄດ້ທັງໝົດ 649 ຄັນ, ຕາມບັນຊີທັງໝົດ 1.296 ຄັນ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 24,143 ຕື້ກີບ ແລະ ຍັງມີຈໍານວນລົດຈັກອີກ 3.835 ຄັນ.
ບັນຫາການອະນຸຍາດນັກລົງທຶນເຂົ້າສໍາປະທານທີ່ດິນໃຊ້ເວລາຍາວນານ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານຂອງແຂວງແຕ່ຢ່າງໃດ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ລັດເສຍຜົນປະໂຫຍດຍາວນານ ຕົວຢ່າງ: ໂຄງການປູກໄມ້ຂອງບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງທີ່ເຊັນສັນຍາໃນຈໍານວນ 6 ຕົວເມືອງເພື່ອປູກໄມ້ວິກໄລຍະສໍາປະທານແມ່ນ 75 ປີໂດຍເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາແຕ່ປີ 2008 ໃນເນື້ອທີ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ 20 ເຮັກຕາ, ໃນຈໍານວນນີ້ປະຕິບັດຕົວຈິງໄດ້ 14 ພັນກວ່າເຮັກຕາຕາມລັດຖະບັນຍັດ ເລກທີ 02/ປປທ ຄ່າສໍາປະທານລັດຕ້ອງເກັບຄ່າສໍາປະທານ 20 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ເຮັກຕາ ແລະ ສະເລ່ຍປີ 1 ບໍລິສັດຕ້ອງຈ່າຍ 2.252 ຕື້ກີບຕໍ່ປີແຕ່ໃນສັນຍາພັດລະບຸໄວ້ 6 ໂດລາສະຫະລັດຕໍ່ປີ ສະເລ່ຍປະມານ 675 ລ້ານກີບຕໍ່ປີ ດັ່ງນັ້ນ ຈຶ່ງເຫັນວ່າຜິດດ່ຽງກັນຫລາຍ ແລະ ບັນຫາໜຶ່ງອີກແມ່ນພັນທະທີ່ໄດ້ເຊັນໃນສັນຍາຈະໄດ້ມອບກໍ່ຕໍ່ເມື່ອບໍລິສັດໄດ້ຕັດໄມ້ ເພື່ອການຄ້າແລ້ວຈຶ່ງມີການເສຍພັນທະໃຫ້ແກ່ລັດເປັນຕົ້ນໄປ.
ຂອດການປະສານສົມທົບ ຫລື ການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຢູ່ໃນບາງຂະແໜງການ ແລະ ເມືອງຍັງເຮັດບໍ່ທັນໄດ້ດີມີແຫລ່ງລາຍຮັບບາງປະເພດທີ່ບົ່ມຊ້ອນຢູ່ໃນບາງຂະແໜງການຂອງແຂວງ, ເມືອງຍັງບໍ່ທັນຂຸດຄົ້ນໄດ້ໝົດ ແລະ ເກັບໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຫລືເຂົ້າລວມສູນໃນງົບປະມານໂດຍສະເພາະແມ່ນຢູ່ຂັ້ນເມືອງ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
11/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a514.jpg230.31 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,354,935
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31