an image an image

ສະຫລຸບຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ

pulpit rockpulpit rock

ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ແມ່ນລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກແບບບໍ່ມີເອກະສານເປັນເຈ້ຍ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຊື່ງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ໃນການຂໍອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ.
ໃນວັນທີ 07 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ປະທານຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພາສີ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາ ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (LNSW), ຜູ້ຈັດການໂຄງການ (LNSW) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫລຸບ ແລະ ຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາໂມດູນ ການອອກໃບອະນຸຍາດ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ກໍານົດແຜນວຽກຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າລະບົບອາຊີກູດາ (ASYCUDA) ຂອງອົງການອູນຕັກ (UNCTD) ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເພື່ອແນໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກຂົງເຂດໃນການບໍລິການແຈ້ງພາສີ. ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ.
ໃນປັດຈຸບັນ ການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໄດ້ສໍາເລັດການພັດທະນາຕົ້ນແບບຂອງລະບົບ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບ ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າພາຫະນະທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຊື່ງເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ຊື່ງການອອກໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ຫລື ສົ່ງອອກ ແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແບບບໍ່ອັດຕະໂນມັດ ສະບັບເລກທີ 0076/ອຄ.ກຂອ, ລົງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2012.
ພາຍຫລັງສໍາເລັດການທົດລອງນໍາໃຊ້ຈະຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າພາຫະນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດດ້ານເຕັກນິກນໍາເຂົ້າພາຫະນະກົນຈັກເຂົ້າ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າອື່ນໆເຊັ່ນ: ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; ກົມປູກຝັງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຕົ້ນ.
ພາບ-ຂ່າວ: ຫັດທະພອນ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
07/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a516.jpg320.16 KB
a517.jpg207.64 KB
a518.jpg308.49 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,304 8,308
THB 259.21 261.16
EUR 10,113 10,164
JPY 73.54 75.01
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 21/01/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 25,217,087
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31