an image an image

ສະຫລຸບຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າການສ້າງລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ

pulpit rockpulpit rock

ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ແມ່ນລະບົບການເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນທາງເອເລັກໂຕຣນິກແບບບໍ່ມີເອກະສານເປັນເຈ້ຍ ລະຫວ່າງຂະແໜງການກ່ຽວຂ້ອງໃນການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ ຊື່ງໄດ້ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ຜູ້ປະກອບການ ໃນການຂໍອອກໃບອະນຸຍາດ ແລະ ໃບຢັ້ງຢືນຕ່າງໆຜ່ານລະບົບເອເລັກໂຕຣນິກ.
ໃນວັນທີ 07 ສິງຫາ 2017 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ແລະ ຮັບຟັງລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ປະທານຄະນະຊີ້ນໍາວຽກງານພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານ ບຸນປະເສີດ ສີກຸນລະບຸດ ຮັກສາການຫົວໜ້າກົມພາສີ, ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດຮ່ວມພັດທະນາ ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວແຫ່ງຊາດ (LNSW), ຜູ້ຈັດການໂຄງການ (LNSW) ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການ ແລະ ແຂກຖືກເຊີນຈາກບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໄດ້ສະຫລຸບ ແລະ ຕີລາຄາຄວາມຄືບໜ້າການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການພັດທະນາໂມດູນ ການອອກໃບອະນຸຍາດ ຫລື ໃບຢັ້ງຢືນແບບເອເລັກໂຕຣນິກ ໃຫ້ແກ່ພາກລັດກ່ຽວກັບການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກສິນຄ້າ, ເຄື່ອງຂອງ. ນອກຈາກນີ້ ຍັງໄດ້ກໍານົດແຜນວຽກຍຸດທະສາດການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າລະບົບອາຊີກູດາ (ASYCUDA) ຂອງອົງການອູນຕັກ (UNCTD) ໄດ້ຢ່າງສົມບູນ ແລະ ເພື່ອແນໃສ່ອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ທຸກຂົງເຂດໃນການບໍລິການແຈ້ງພາສີ. ຊື່ງຈະເຮັດໃຫ້ລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ຂອງ ສປປ ລາວ ກ້າວໄປສູ່ຄວາມທັນສະໄໝ ແລະ ເປັນເອກະພາບກັບບັນດາປະເທດສະມາຊິກອາຊຽນດ້ວຍກັນ.
ໃນປັດຈຸບັນ ການພັດທະນາລະບົບແຈ້ງພາສີປະຕູດຽວ ໄດ້ສໍາເລັດການພັດທະນາຕົ້ນແບບຂອງລະບົບ ແລະ ໄດ້ດໍາເນີນການທົດລອງນໍາໃຊ້ລະບົບ ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າພາຫະນະທົ່ວໄປພາຍໃຕ້ການຄຸ້ມຄອງຂອງກົມການນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກ ກະຊວງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ຊື່ງເຫັນວ່າສາມາດນໍາໃຊ້ໄດ້ໂດຍພື້ນຖານ, ຊື່ງການອອກໃບອະນຸຍາດດັ່ງກ່າວ ແມ່ນອີງຕາມແຈ້ງການຂອງກະຊວງອຸດສະຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ວ່າດ້ວຍລາຍການສິນຄ້າທີ່ຕ້ອງຂໍອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າ ຫລື ສົ່ງອອກ ແບບອັດຕະໂນມັດ ແລະ ແບບບໍ່ອັດຕະໂນມັດ ສະບັບເລກທີ 0076/ອຄ.ກຂອ, ລົງວັນທີ 13 ມັງກອນ 2012.
ພາຍຫລັງສໍາເລັດການທົດລອງນໍາໃຊ້ຈະຂະຫຍາຍການນໍາໃຊ້ລະບົບດັ່ງກ່າວໄປສູ່ຂະແໜງການທີ່ຕິດພັນກັບການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າພາຫະນະ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມຂົນສົ່ງ ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ ເພື່ອອອກໃບອະນຸຍາດດ້ານເຕັກນິກນໍາເຂົ້າພາຫະນະກົນຈັກເຂົ້າ ແລະ ຂື້ນທະບຽນຢູ່ ສປປ ລາວ ແລະ ຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການອອກໃບອະນຸຍາດນໍາເຂົ້າອື່ນໆເຊັ່ນ: ກົມອາຫານ ແລະ ຢາ ກະຊວງສາທາລະນະສຸກ; ກົມປູກຝັງ, ກົມລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງ ກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ເປັນຕົ້ນ.
ພາບ-ຂ່າວ: ຫັດທະພອນ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
07/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a516.jpg320.16 KB
a517.jpg207.64 KB
a518.jpg308.49 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,354,932
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31