an image an image

ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງເອົາ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ

pulpit rock
ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ (ກົດໝາຍສ້າງໃໝ່) ຖືກນຳສະເໜີຜ່ານກອງປະຊຸມພາແຫ່ງຊາດເປັນເທື່ອທີສອງ, ຊຶ່ງບັນດາສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ໄດ້ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍກະທັດຮັດຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ, ພ້ອມທັງໄດ້ລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະດ້ວຍຄະແນນສຽງສ່ວນຫຼາຍ.
ວັນທີ 18 ມີຖຸນາ 2018, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຂຶ້ນສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ (ສະບັບສ້າງໃໝ່) ຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ ເທື່ອທີ 5 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ນາງ ປານີ ຢາທໍ່ຕູ້ ປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ມີທ່ານຮອງປະທານສະພາແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມດ້ວຍ ສສຊ ທຸກເຂດເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນໄດ້ສະເໜີຮ່າງກົດໝາຍວ່າ:ຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ນຳເຂົ້າທາບທາມໃນກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 4 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດຊຸດທີ 8 ໃນເດືອນພະຈິກ 2017, ອີງໃສ່ຄວາມຈຳເປັນ ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າດຳເນີນຕາມຂັ້ນຕອນຂອງການສ້າງນິຕິກຳຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ການປະກອບຄຳເຫັນຂອງສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ຄັ້ງນັ້ນສາມາດສັງລວມໄດ້ 6 ບັນຫາຄື: 1). ຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງຄືນທາງດ້ານໂຄງສ້າງ ແລະ ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍ; 2). ການຄ້ຳປະກັນໃຫ້ແກ່ວິສາຫະກິດເອກະຊົນ; 3. ຄົ້ນຄວ້າຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການອະນຸຍາດໃຫ້ທ້ອງຖິ່ນສາມາດກູ້ຢືມໄດ້ໂດຍກົງ; 4). ການກຳນົດອັດຕາສ່ວນໜີ້ສິນສາທາລະນະຕໍ່ GDP ເຂົ້າໃນກົດໝາຍເພື່ອໃຫ້ເປັນເປົ້າໝາຍສູ້ຊົນຂອງລັດຖະບານ ໃນການຄຸ້ມຄອງລະດັບໜີ້ສິນສາທາລະນະການສ້າງຄັງຊຳລະໜີ້ສິນສາທາລະນະ; 5). ການສ້າງຄັງຊໍາລພໜີ້ສິນສາທາລະນະ; 6). ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບລະຫວ່າງສະພາແຫ່ງຊາດ ແລະ ລັດຖະບານໃນການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ຕໍ່ກັບບັນ ຫາພື້ນຖານດັ່ງກ່າວຄະນະຮັບຜິດຊອບໄດ້ນຳໄປປັບປຸງຄືນທາງດ້ານໂຄງສ້າງເນື້ອໃນຂອງແຕ່ລະພາກໝວດ ແລະ ມາດຕາຂອງຮ່າງກົດໝາຍສະບັບນີ້, ໂດຍໄດ້ດຳເນີນຜ່ານຂະບວນການຂອງການສ້າງນິຕິກຳ ແລະ ໄດ້ປັບປຸງໂຄງສ້າງຈາກ XIV ພາກ 04 ໝວດ 70 ມາດຕາມາເປັນ XII ພາກ 06 ໝວດ ແລະ 85 ມາດຕາ.
ພາຍຫຼັງທີ່ໄດ້ຮັບຟັງຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະຈາກທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ປະທານກອງປະຊຸມໄດ້ມີຄຳເຫັນເຈາະຈິ້ມເພື່ອໃຫ້ ສສຊ ປະ ກອບຄຳຄິດເຫັນຢ່າງກົງໄປກົງມາເປັນຕົ້ນ: ການກຳນົດກ່ຽວກັບການກູ້ຢືມ, ການຄ້ຳປະກັນຂອງລັດຖະບານ ເງື່ອນ ໄຂການຄ້ຳປະກັນການກູ້ຢືມໃຫ້ພາກສ່ວນທຸລະກິດອື່ນ... ຊຶ່ງເປັນການຄ້ຳປະກັນສະເພາະໃຫ້ແກ່ການຢືມຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຜູ້ໄດ້ຮັບການຄ້ຳປະກັນເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮັບປະກັນຕ້ອງມີພັນທະຕໍ່ລັດຖະບານ ຫຼື ຕໍ່ຜູ້ຄ້ຳປະກັນ ໂດຍສະເພາະກໍລະນີທີ່ນຳໃຊ້ທຶນບໍ່ຖືກເປົ້າໝາຍບໍ່ສາມາດປະຕິບັດພັນທະໄດ້ຢ່າງຄົບຖ້ວນ ຫຼື ຕາມກຳນົດເວລາ ຊຶ່ງກໍ່ ໃຫ້ເກີດຜົນເສຍຫາຍຕ້ອງທົດແທນຄືນໃຫ້ຜູ້ຄ້ຳປະກັນພ້ອມທັງປະຕິບັດມາດຕະການແກ້ໄຂຂອງລັດຖະບານ ແລະ ຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມກົດໝາຍການນຳໃຊ້ທຶນທີ່ໄດ້ຈາກການກູ້ຢືມປະເພດ ແລະ ການຊຳລະໜີ້ສາ ທາລະນະ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການລັດທີ່ພົວພັນກັບໜີ້ສາທາລະນະ. ທັງໝົດນີ້, ເພື່ອເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງກົດໝາຍກະທັດຮັດຄົບຖ້ວນ ແລະ ຊັດເຈນ.
ຈາກນັ້ນ, ຜູ້ແທນສະມາຊິກສະພາແຫ່ງຊາດ (ສສຊ) ມີໜ້າຈໍານວນ 130 ສະຫາຍ, ໄດ້ພ້ອມກັນລົງຄະແນນສຽງຮັບຮອງເອົາຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ, ດ້ວຍຄະແນນສຽງເຫັນດີ 103 ສະຫາຍ, ບໍ່ເຫັນດີ 26 ສະຫາຍ ແລະ ບໍ່້ອອກສຽງ 1 ສະຫາຍ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
22/06/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
18/06/2018
ຈັນ, 18 ມິຖຸນາ, 2018
ເອກະສານຂະໜາດ
b5.jpg183.58 KB
b6.jpg263.86 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,461,991
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30