an image an image

ລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ

pulpit rockpulpit rock

ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2017 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມລະດົມຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມວຽກງານຄົ້ນຄວ້າຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວ, ມີທ່ານ ນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ມີບັນດາແຂກຖືກເຊີນຈາກກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ບາງແຂວງພາກກາງຕະຫລອດຮອດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີນິຕິກຳເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳລະດັບສູງ ເຊິງໄດ້ປະການໃຊ້ໃນປີ 2001 ຕາມດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 81/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2001, ຫລັງຈາກນັ້ນອີງໃສ່ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປະຢັດຂອງລັດຖະບານ, ດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງໃນປີ 2017 ຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນໍາລະດັບສູງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2017.
ສຳລັບລົດໃຊ້ໃນວຽກລວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດບໍລິຫານ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີດຳລັດຄຸ້ມຄອງ, ມີພຽງແຕ່ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍຊັບສິນຂອງລັດ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດລັກການລວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງການເງິນໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານເຖິງ 2 ຄັ້ງ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກຳເທື່ອ ແຕ່ກໍ່ເຫັນວ່າບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນອະນຸມັດງົບປະມານ, ມີການຈັດຊື້ລົດ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລດຂອງລັດຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີປະສິດທິຜົນສູງສົມຄວນ ສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄືອນໄຫວວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງໄດ້ມີດ້ານຄົງຄ້າງ ຫລາຍສົມຄວນເປັນຕົ້ນ: ການນຳໃຊ້ລົດຍັງໄດ້ມີລັກສະນະຟູມເຟືອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບກັນ, ບາງຂະແໜງການຍັງສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງຈັດຊື້ລົດລາຄາແພງ, ມີຈຳນວນຫລາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ ບາງຂະແໜງການທີ່ບໍ່ມີເງື່ຶອນໄຂດ້ານງົບປະມານກໍຍັງຂາດເຂີນ, ການມອບສິດໃຊ້ຍັງບໍ່ທັນຍຸຕິທຳລະຫວ່າງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂັ້ນຕ່າງໆກັບປະເພດຄວາມແຮງ ແລະ ມູນຄ່າ, ການນຳໃຊ້ບາງຄັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ນຳໃຊ້ຫລາຍຄັນ ແລະ ຍັງບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການປະຍັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມທ່ານ ນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ຂຶ້ນນຳສະເໜີຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ, ຊຶ່ງຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດເຂົ້າໃນວຽກງານລວມລັດຖະການ ແລະ ປະກອບມີ 9 ໝວດ 42 ມາດຕາ, ຊຶ່ງການລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງໃສ່ຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງດຳລັດມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຮັບປະກັນມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສປປ ລາວ ທັງສາມາດເປັນບ່ອນອີງດ້ານນິຕິກຳທີ່ໜັກ ແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
04/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a510.jpg646.62 KB
a511.jpg510.59 KB
a512.jpg648.42 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,354,913
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31