an image an image

ລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ

pulpit rockpulpit rock

ໃນວັນທີ 4 ສິງຫາ 2017 ຜ່ານມາ, ທີ່ຫໍວັດທະນະທຳແຫ່ງຊາດ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມທາບທາມລະດົມຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳລວມວຽກງານຄົ້ນຄວ້າຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວ, ມີທ່ານ ນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ, ມີບັນດາແຂກຖືກເຊີນຈາກກະຊວງ, ອົງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຕ່າງໆອ້ອມຂ້າງສູນກາງ ແລະ ບາງແຂວງພາກກາງຕະຫລອດຮອດພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້ມີນິຕິກຳເປັນບ່ອນອີງໃນການຄຸ້ມຄອງພຽງແຕ່ລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນຳລະດັບສູງ ເຊິງໄດ້ປະການໃຊ້ໃນປີ 2001 ຕາມດໍາລັດ ສະບັບເລກທີ 81/ນຍ, ລົງວັນທີ 07 ພຶດສະພາ 2001, ຫລັງຈາກນັ້ນອີງໃສ່ສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານເສດຖະກິດ ແລະ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍປະຢັດຂອງລັດຖະບານ, ດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າປັບປຸງໃນປີ 2017 ຕາມດຳລັດວ່າດ້ວຍ ການຄຸ້ມຄອງລົດປະຈຳຕຳແໜ່ງການນໍາລະດັບສູງ ສະບັບເລກທີ 15/ນຍ, ລົງວັນທີ 05 ມັງກອນ 2017.
ສຳລັບລົດໃຊ້ໃນວຽກລວມຂອງອົງການຈັດຕັ້ງລັດບໍລິຫານ ແລະ ລົດຮັບໃຊ້ວຽກງານວິຊາສະເພາະແມ່ນຍັງບໍ່ທັນໄດ້ມີດຳລັດຄຸ້ມຄອງ, ມີພຽງແຕ່ກົດໝາຍວ່າດ້ອຍຊັບສິນຂອງລັດ ເຊິ່ງໄດ້ກຳນົດລັກການລວມໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບສິນຂອງລັດ, ໃນໄລຍະຜ່ານມາກະຊວງການເງິນໄດ້ພະຍາຍາມຄົ້ນຄວ້ານຳສະເໜີເຂົ້າຜ່ານກອງປະຊຸມລັດຖະບານເຖິງ 2 ຄັ້ງ ແຕ່ກໍ່ຍັງບໍ່ທັນສາມາດຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້.
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດຍັງບໍ່ທັນມີນິຕິກຳເທື່ອ ແຕ່ກໍ່ເຫັນວ່າບັນດາກະຊວງ, ອົງການລັດທຽບເທົ່າກະຊວງຢູ່ຂັ້ນສູນກາງ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ປະຕິບັດຕາມແຜນອະນຸມັດງົບປະມານ, ມີການຈັດຊື້ລົດ ແລະ ມີການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລດຂອງລັດຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີປະສິດທິຜົນສູງສົມຄວນ ສາມາດຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການເຄືອນໄຫວວຽກງານການຄຸ້ມຄອງລັດ, ຄຸ້ມຄອງສັງຄົມຕາມພາລະບົດບາດຂອງແຕ່ລະຂະແໜງການ, ອັນໄດ້ຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດເຂົ້າໃນການສ້າງສາ ແລະ ພັດທະນາປະເທດຊາດ.
ໃນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດໃນໄລຍະຜ່ານມາຍັງໄດ້ມີດ້ານຄົງຄ້າງ ຫລາຍສົມຄວນເປັນຕົ້ນ: ການນຳໃຊ້ລົດຍັງໄດ້ມີລັກສະນະຟູມເຟືອຍ ແລະ ຍັງບໍ່ທັນເປັນເອກະພາບກັນ, ບາງຂະແໜງການຍັງສວຍໃຊ້ຊ່ອງຫວ່າງຈັດຊື້ລົດລາຄາແພງ, ມີຈຳນວນຫລາຍເກີນຄວາມຈຳເປັນ ບາງຂະແໜງການທີ່ບໍ່ມີເງື່ຶອນໄຂດ້ານງົບປະມານກໍຍັງຂາດເຂີນ, ການມອບສິດໃຊ້ຍັງບໍ່ທັນຍຸຕິທຳລະຫວ່າງຕຳແໜ່ງບໍລິຫານຂັ້ນຕ່າງໆກັບປະເພດຄວາມແຮງ ແລະ ມູນຄ່າ, ການນຳໃຊ້ບາງຄັ້ງບໍ່ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ນຳໃຊ້ຫລາຍຄັນ ແລະ ຍັງບໍ່ຕອບສະໜອງໄດ້ຕາມນະໂຍບາຍຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານໃນການປະຍັດລາຍຈ່າຍງົບປະມານຂອງລັດເທົ່າທີ່ຄວນ ແລະ ອື່ນໆ.
ໃນວາລະກອງປະຊຸມທ່ານ ນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ຂຶ້ນນຳສະເໜີຮ່າງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດ, ຊຶ່ງຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວໄດ້ກຳນົດຫລັກການ, ລະບຽບການ, ມາດຕະການກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ, ຕິດຕາມກວດກາການນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດເຂົ້າໃນວຽກງານລວມລັດຖະການ ແລະ ປະກອບມີ 9 ໝວດ 42 ມາດຕາ, ຊຶ່ງການລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຈາກບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າ, ແຂວງ, ນະຄອນຫລວງໃສ່ຮ່າງດຳລັດດັ່ງກ່າວແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ຮ່າງດຳລັດມີຄວາມເປັນເອກະພາບ, ຮັບປະກັນມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນຊັດເຈນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສປປ ລາວ ທັງສາມາດເປັນບ່ອນອີງດ້ານນິຕິກຳທີ່ໜັກ ແໜ້ນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ລົດຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຖືກຕ້ອງ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
04/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a510.jpg646.62 KB
a511.jpg510.59 KB
a512.jpg648.42 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,304 8,308
THB 259.21 261.16
EUR 10,113 10,164
JPY 73.54 75.01
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 21/01/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 25,217,093
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31