an image an image

ລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ ແລະ ໜີ້ສິນສາທາລະນະ

pulpit rock
ວຽກງານຈັດຊື້ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ ສະນັ້ນ, ໃນລະຫວ່າງວັນທີ 13-15 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ໂຮມແຮມແລນມາກ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໜີ້ສິນສາທາລະນະ ຈຸດປະສົງເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂອງລັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ທັງເປັນຫົວໜ້າຄະນະຊີ້ນຳການສ້າງຮ່າງກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ, ມີທ່ານ ປອ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ກະຊວງການເງິນ, ແຂກຖືກເຊີນຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ນະຄອນຫລວງ, ສະພາປະຊາຊົນ, ວິສາຫະກິດລວມພາກ ແລະ ເອກະຊົນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກ່າວວ່າ: ກອງປະຊຸມລະດົມແນວຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍໜີ້ສິນສາທາລະນະ
ມີຄວາມສຳຄັນຫລາຍ ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກຳ ທີ່ໜັກແໜ້ນໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຊື້ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂອງລັດ ແລະ ການນຳໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ວຽກງານຈັດຊື້ດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນພາກລັດ ແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ວຽກງານການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ສຳລັບວຽກງານຈັດຊື້ດ້ວຍທຶນຂອງລັດໃນປີ 1995 ລັດຖະບານໄດ້ອອກຄຳສັ່ງວ່າດ້ວວການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 75/ນຍ, ຫລັງຈາກນັ້ນໄດ້ປັບປຸງມາເປັນດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້ສິນຄ້າ, ການກໍ່ສ້າງສ້ອມແປງ ແລະ ການບໍລິການດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ສະບັບເລກທີ 03/ນຍ ລົງວັນທີ 9 ມັງກອນ 2004 ແລະ ໄດ້ນຳໃຊ້ມາຮອດປັດຈຸບັນ.
ສ່ວນວຽກການຄຸ້ມຄອງໜິ້ນສິນພາກລັດ ແມ່ນໄດ້ນຳໃຊ້ກົດໝາຍງົບປະມານແຫ່ງລັດ ເປັນເຄື່ອງມືໃນການຄຸ້ມຄອງ, ເພື່ອໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວມີປະສິດທິຜົນສູງ ແລະປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ,ຈຶ່ງໄດ້ປັບປຸງດຳລັດວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້/ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດເປັນກົດໝາຍ ແລະ ສ້າງໃໝ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງໜີ້ສິນສາທາລະນະ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມີຜົນສັກສິດຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.
ທ່ານ ປອ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ກະຊວງການເງິນ ມີຄຳເຫັນວ່າ: ເພື່ອປະບັດຕາມກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກຳ ສະບັບເລກທີ 19/ສພຊ ລົງວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2012 ການສ້າງ ແລະ ການປັບປຸງນິຕິກຳ ຕ້ອງໄດ້ມີການທາບທາມຄຳເຫັນຢ່າງກວ້າງຂວາງ ແລະ ເລິກເຊິ່ງນຳພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງທັງພາກລັດ ແລະ ເອກະສະຊົນ ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງນິຕິກຳທີ່ສະເໜີສ້າງ ແລະ ປັບປຸງດັ່ງກ່າວມີເນື້ອໃນຈະແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ສ່ອດຄອງກັບນິຕິກຳທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງສປປ ລາວ.
ກອງປະຊຸມລະດົມຄວາມຄິດໃສ່ຮ່າງ 2 ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວຈາກບັນດາກະຊວງ, ຂະແໜງການອ້ອມຂ້າງສູນກາງ, ນະຄອນຫລວງ...ຫລັງຈາກນັ້ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ລະດົມຄວາມຄິດເຫັນຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ, ຊຶ່ງຕາມແຜນຄາດວ່າຈະໃຫ້ສຳເລັດໃນເດືອນກໍລະກົດ 2017 ເພື່ອທີ່ຈະໄດ້ນຳສະເໜີເຂົ້າຜ່ານຕໍ່ກອງປະຊຸມລັດຖະບານ ແລະ ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊາດໃນທ້າຍປີ 2017ນີ້.

ຂ່າວ-ພາບ: ບຸນທຽມ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
23/06/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
15/06/2017
ພະຫັດ, 15 ມິຖຸນາ, 2017 - ຈັນ, 15 ມິຖຸນາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a471.jpg542.36 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,462,030
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30