an image an image

ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ມອບເງິນປັນຜົນ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ ໄຕມາດ 4 ໃຫ້ລັດຖະບານ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 28 ທັນວາ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ, ບໍລິສັດ ພູ້ເບ້ຍ ມາຍນິງ ຈຳກັດ (PBM) ໄດ້ມອບເງິນ
ປັນຜົນ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ ປະຈຳປີ 2017 ຈຳນວນ 10.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວ, ຈຳນວນເງິນດັ່ງກ່າວເປັນເງິນປັນຜົນທີ່ໄດ້ຮັບຄັ້ງທໍາອິດພາຍຫລັງການຊໍາລະຄ່າຮຸ້ນ, ໂດຍການຮັບຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ໂດຍການມອບຂອງທ່ານ ຣີຊາດ ເທເລີ ຜູ້ອຳນວຍການ ແລະ ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ.
ການມອບເງິນປັນຜົນ ແລະ ອາກອນກໍາໄລ ປະຈຳປີ 2017 ຈຳນວນ 10.6 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໃຫ້ລັດຖະບານລາວແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງຄາດຄະເນການປະກອບສ່ວນປະຈຳປີ (FY) 2017 ຈໍານວນຫລາຍກວ່າ 80 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ສ່ວນຈຳນວນທີ່ເຫລືອຈະມີການແຈ້ງຕື່ມໃນເດືອນຕໍ່ໄປ, ເພາະການສົ່ງອອກແຮ່ໃນທ້າຍປີແມ່ນຍັງດຳເນີນການຢູ່ ແລະ ລາຄາຂອງໂລຫະໃນທ້າຍປີຍັງຄົງມີການປ່ຽນແປງ. ການປະກອບສ່ວນດັ່ງກ່າວຂອງບໍລິສັດລວມມີຄ່າຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ 43.8 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນເງິນເດືອນ 4.16 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ, ອາກອນຊົມໃຊ້ທາງ 4.68 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ຄ່າທຳນຽມນໍາເຂົ້າຈໍານວນ 1.64 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.
ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ ກ່າວວ່າ: ເຖີງແມ່ນປີ 2017 ແມ່ນອີກປີໜຶ່ງທີ່ລາຄາທອງ ແລະ ຄຳມີການຜັນຜວນກໍ່ຕາມ, ບໍລິສັດຍັງສາມາດເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ຮັກສາຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ຕໍ່າ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານຈາກການດຳເນີນງານຂອງບໍລິສັດຢູ່ລາວ, “ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍມາຍນິງໃນນາມຜູ້ມອບອາກອນລາຍໃຫຍ່ໃນຂະແໜງບໍ່ແຮ່ຢູ່ສປປ ລາວ ແມ່ນພູມໃຈໃນການປະກອບສ່ວນຂອງພວກເຮົາຕໍ່ການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມພາຍໃນປະເທດ”.
ການປະກອບສ່ວນຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງເຂົ້າລາຍຮັບຂອງລັດຖະບານລາວໃນປີ 2017 ແມ່ນການທຸ່ມເທຂອງພະນັກງານຂອງບໍລິສັດທຸກຄົນ. ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງມີພະນັກງານຫລາຍກວ່າ 3,200 ຄົນເຊິ່ງພະນັກງານລາວກວມເອົາ 92 ສ່ວນຮ້ອຍ. ບໍລິສັດໄດ້ລົງທຶນໃນການຝຶກອົບຮົມ ແລະ ການພັດທະນາພະນັກງານໃນຫຼາຍໂຄງການເພື່ອສະໜັບສະໜູນການຜະລິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການດຳເນີນງານ.
ໃນຕົ້ນປີນີ້ບໍລິສັດໄດ້ຮັບເອົານັກສຶກສາຮຽນຈົບໃໝ່ຊຸດທໍາອິດໃນໂຄງການພັດທະນາຊ່າງສີມືແຮງງານເຂົ້າເປັນພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ. ນັກສຶກສາຮຽນຈົບການຊ່າງຈໍານວນ 34 ຄົນໄດ້ຮັບໃບປະກາດວຸດທິການຊ່າງຂອງອົດສະຕາລີຂັ້ນ III ຈາກວິທະຍາໄລ ລັດຄີນສະແລນ ແລະ ວຸດທິທຽບເທົ່າຢູ່ລາວໃນເດືອນ ທັນວາ 2017.
ລັດຖະບານ ສປປ ລາວ ຖືຮຸ້ນໃນບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິງ 10 ສ່ວນຮ້ອຍ ແລະ ບໍລິສັດໄດ້ສ້າງລາຍຮັບທາງກົງໃຫ້ລັດຖະບານນັບແຕ່ປີ 2008 ເຖີງປີ 2017 ຫລາຍກວ່າ 600 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
29/12/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
28/12/2017
ພະຫັດ, 28 ທັນວາ, 2017 - ຈັນ, 28 ທັນວາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a774.jpg491.13 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,318,936
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31