an image an image

ພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດຫັນເປັນທັນສະໄໝ

pulpit rock
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນເປັນທັນສະໄໝ ແມ່ນເປົ້າໝາຍຫລັກໃນການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນ ທີ່ກໍານົດໄວ້ ໃນວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ 2025 ໃຫ້ປະກົດຜົນເປັນຈິງ.
ໃນວັນທີ 9 ພະຈິກ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມລາວພຣາຊາ, ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການ ໃນຫົວຂໍ້ “ແຜນປັບປຸງລະບົບ GFIS ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ FMIS” ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ປອ. ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ຫົວໜ້າກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ແລະ ວິຊາການຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ, ທີມງານທະນາຄານໂລກ, ອົງການອີຢູ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ປອ ບຸນເຫລືອ ສິນໄຊວໍຣະວົງ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເພື່ອເປັນການປຶກສາຫາລື ແລະ ປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ແຜນປັບປຸງລະບົບ GFIS ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ການກະກຽມພັດທະນາຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດເປັນທັນສະໄໝ FMIS ໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບທາງດ້ານຂັ້ນຕອນ ແລະ ແຜນປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດຕາມແຜນທີ່ກໍານົດໄວ້, ທັງຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບ FMIS ໃຫ້ມີຄວາມສອດຄ່ອງກັບການປັບປຸງນະໂຍບາຍ, ຍຸດທະສາດ ແລະ ນິຕິກໍາຂອງຂະແນງການເງິນໃນປັດຈຸບັນ.
ຜ່ານມາກະຊວງການເງິນໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນທາງດ້ານວິຊາການຈາກອົງການອີຢູ ຜ່ານທະນາຄານໂລກ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງານປັບປຸງການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດເປັນທັນສະໄໝ ເຊິ່ງຄະນະວິຊາການຜູ້ໃຫ້ທຶນໄດ້ມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບບັນດາກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງການເງິນຫລາຍຄະນະເຊັ່ນ: ການກະກຽມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວິໄສທັດ 2030, ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາການເງິນພາກລັດຮອດປີ 2025 ໃນການຜັນຂະຫຍາຍກົດໝາຍງົບປະມານສະບັບປັບປຸງ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິຫານແຫລ່ງເງິນສົດ, ການປະເມີນລະບົບຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນ ເພື່ອກະກຽມສ້າງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດເປັນທັນສະໄໝ, ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານອາກອນມູນຄ່າເພີ່ມ, ການດໍາເນີນຂະບວນການປະເມີນນຜົນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍພາກລັດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບທາງດ້ານການເງິນ PEFA.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ນາງ ແຟນນີ ເວຍເນີ (Fanny Weiner) ຊ່ຽວຊານດ້ານການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດ, ຜູ້ຮັບຜິດຊອບແຜນງານປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນພາກລັດເປັນທັນສະໄໝ ຍັງໄດ້ສະເໜີໂດຍຫຍໍ້ກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄື: ສະເໜີຂັ້ນຕອນການປະຕິຮູບລະບົບການຄຸ້ມຄອງການເງິນແຫ່ງລັດ, ແຜນປັບປຸງລະບົບ GFIS ໃນໄລຍະຂ້າມຜ່ານ ແລະ ຂັ້ນຕອນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລະບົບການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນໃໝ່.
ພ້ອມນັ້ນ, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວ ຍັງໄດ້ຮັບຟັງແຜນດໍາເນີນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ວິໄສທັດ 2030, ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ຈາກກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ.
ພາບ/ຂ່າວ: ສຸວັນໄຊ/ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
17/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
09/11/2017
ພະຫັດ, 9 ພະຈິກ, 2017 - ຈັນ, 9 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a684.jpg762.47 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,055,502
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31