an image an image

ປີ 2017 ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ມອບພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ 101 ຕື້ກວ່າກີບ

pulpit rock
ການດຳເນີນທຸລະກິດຂອງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ໃນໄລຍະຜ່ານມາມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນທຸກປີ. ທັງນີ້, ຍ້ອນໄດ້ຮັບການຊີ້ນຳຈາກກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຂອງຄະນະອຳນວຍການ, ພະນັກງານໝົດທຸກຄົນຂອງບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ເຮັດໃຫ້ລວມຍອດລາຍຮັບປົກກະຕິໄດ້ໃນປີ 2017 ຜ່ານມາບັນລຸ 134,30 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 141,57% ຂອງແຜນການປີ, ກໍາໄລລວມ 74,85 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 143,17% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນການປະຕິບັດພັນທະມອບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ລັດໄດ້ຈຳນວນ 101,95 ຕື້ກີບ
ນອກນັ້ນ,ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຊື້ພັນທະບັດຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເປັນຈຳນວນເງິນ 100 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ຄໍາເພັງ ທິນນະກອນ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ລາຍງານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການເຄື່ອນໄຫວດຳເນີນທຸລະກິດຂອງຫວຍພັດທະນາໃນປີຜ່ານມາ ເຫັນວ່າມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຂຶ້ນທຸກໆປີກໍ່ຍ້ອນວ່າໄດ້ຮັບການຊີ້ນໍາຢ່າງໃກ້ຊິດຕິດແທບຈາກຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ ແລະ ຄວາມເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຕັ້ງໜ້າຂອງຄະນະອຳນວຍການ, ພະນັກງານໝົດທຸກຄົນ, ບວກກັບການນໍາໃຊ້ຫຼາຍພາກສ່ວນເສດຖະກິດເຂົ້າຮ່ວມໃນການຈໍາໜ່າຍໃບຫວຍ, ມວນຊົນຜູ້ທີ່ມັກສ່ຽງໂຊກ-ຊີງລາງວັນກໍ່ມີຄວາມເຊື່ອໝັ້ນໃນການອອກເລກລາງວັນທີ່ໂປ່ງໃສ ແລະ ມີການໂຄສະນາຖ່າຍທອດທາງວິທະຍຸ, ໂທລະພາບ ແລະ ສື່ສັງຄົມອອນລາຍທຸກຄັ້ງເຮັດໃຫ້ມີໝາກຜົນກໍາໄລສາມາດຕອບສະໜອງເງິນປັນຜົນໃຫ້ລັດ ແລະ ພັນທະຕ່າງໆເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ລື່ນແຜນການໃນປີ 2017 ລວມຍອດລາຍຮັບປົກກະຕິໄດ້ 134,30 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 141,57% ຂອງແຜນການ, ກໍາໄລລວມ 74,85 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 143,17% ຂອງແຜນການ, ດ້ານການປະຕິບັດພັນທະໄດ້ມອບໃຫ້ລັດໄດ້ຈຳນວນ 101,95 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 174,20% ຂອງແຜນການ. ນອກນັ້ນ, ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຊື້ພັນທະບັດຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເປັນຈຳນວນເງິນ 100 ຕື້ກີບ.
ສຳລັບໃນປີ 2018 ໂດຍປະຕິບັດຕາມແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການ ສໍານັກງານນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 1244/ສຫນຍ,ກລຂ, ລົງວັນທີ 17 ສິງຫາ 2017 ບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ໄດ້ຈັດຕັ້ງການອອກເລກລາງວັນຈາກ 2 ຄັ້ງ/ທິດມາເປັນ 1 ຄັ້ງ/ທິດໂດຍກຳນົດເອົາທຸກໆວັນພຸດເປັນມື້ອອກເລກລາງວັນຫວຍພັດທະນາ, ການຈໍາໜ່າຍແມ່ນຂາຍປົກກະຕິທົ່ວໄປໃຫ້ຜູ້ມັກສ່ຽງໂຊກຊີງລາງວັນຊື້ດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈເປັນການຜັກຜ່ອນຢ່ອນອາລົມຜູ້ໂຊກດີຖືກລາງວັນກໍ່ໄດ້ຮັບລາງວັນທີ່ໄດ້ຕາມກໍານົດໄວ້ຕາມລະບຽບການ ຫຼື ຜູ້ຊື້ໃບຫວຍບໍ່ຖືກລາງວັນກໍ່ເປັນການປະກອບສ່ວນສົມທົບທຶນຮອນຊ່ວຍລັດເປັນພັນທະອາກອນ ອັນປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄປຄຽງຄູ່ກັບການເອົາໃຈໃສ່ໃນການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ ບໍລິສັດ ລັດວິສາ ຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ຍັງໄດ້ປະກອບສ່ວນຊຸກຍູ້ຄືນຜົນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ສັງຄົມດ້ວຍການປະກອບສ່ວນສ້າງ ແລະ ສ້ອມແປງໂຮງຮຽນ, ຊ່ວຍເຫຼືອຸປະກອນການສຶກສາ, ອຸປະກອນກິລາແກ່ບັນດາໂຮງຮຽນ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ເຄື່ອງໃຊ້ທີ່ຈໍາເປັນໃຫ້ແກ່ໂຮງໝໍທີ່ຂາດເຂີນທຶນຮອນ ແລະ ສິ່ງສາທາລະນະປະໂຫຍດລວມອື່ນໆເປັນມູນຄ່າຫຼາຍຕື້ກີບ.
ຈາກຜົນງານດັ່ງກ່າວ, ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງການດໍາເນີນທຸລະກິດຫວຍພັດທະນາມີການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍ ຕົວຂຶ້ນເທື່ອລະກ້າວໆ ແລະ ຜົນງານທີ່ຍາດມາໄດ້ແມ່ນຍ້ອນການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງຂັ້ນເທິງກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນ, ບັນດາຄະນະກຳມະການສະພາບໍລິຫານ, ຄະນະກຳມະການຄຸ້ມຄອງການອອກເລກລາງວັນ, ອໍານາດການປົກຄອງທຸກຂັ້ນໃຫ້ການອຸ້ມຊູອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ແກ່ການເຄື່ອນໄຫວທຸລະກິດ, ບັນດາຕົວແທນຈໍາໜ່າຍໄດ້ປະຕິບັດຕາມລະບຽບຫລັກການຂອງການຈັັດຕັ້ງວາງອອກ, ມີການປະສານສົມທົບກັບກົມວິຊາສະເພາະທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຂອງກະຊວງການເງິນ ແລະ ອົງການກວດສອບແຫ່ງລັດຢ່າງເປັນປົກກະຕິຕໍ່ເນື່ອງ. ຍ້ອນມີໜ່ວຍພັກຫວຍພັດທະນາ, ຄະນະອໍານວຍການ ແລະ ພະນັກງານອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນໄດ້ພ້ອມພຽງຫານຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍທິດທາງແຜນການທີ່ວາງອອກໃຫ້ສໍາເລັດ.
ທ່ານ ຄໍາເພັງ ທິນນະກອນ ຜູ້ອໍານວຍການບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ກ່າວຕື່ມອີກວ່າ: ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າບໍລິສັດ ລັດວິສາຫະກິດຫວຍພັດທະນາ ຈະສືບຕໍ່ສູ້ຊົນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມແຜນການດໍາເນີນທຸກິດໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ແລະ ລື່ນແຜນການທີ່ສະພາບໍລິຫານໄດ້ວາງໄວ້ເປັນຕົ້ນ: ແມ່ນດ້ານການຈໍາໜ່າຍໃຫ້ມີຄວາມທັນສະໄໝສາມາດຄຸ້ມຄອງໄດ້ຢ່າງລວມສູນ, ສົ່ງເສີມພັດທະນາດ້ານບຸກຄະລາກອນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດຄົ້ນຄ້ວາປັບປຸງນິຕິກໍາຄຸ້ມຄອງການເຄື່ອນໄຫວໃຫ້ສອດຄ່ອງແຕ່ລະໄລຍະ, ຂະຫຍາຍຕະຫຼາດຈໍາໜ່າຍໃຫ້ທົ່ວເຖິງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ປະສານສົມທົບກັບເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການເຜີຍແຜ່ນິຕິກຳຄຸ້ມຄອງກິດຈະການຫວຍໃຫ້ແກ່ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ເຂົ້າໃຈເປັນເອກະພາບເພື່ອນຕ້ານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການແຜ່ລາມຫວຍເຖື່ອນ ຫວຍນອກລະບົບ, ປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ຕໍ່ເນື່ອງໂດຍສະເພາະວຽກງານການສຶກສາ, ສາທາລະນະສຸກ ແລະ ອື່ນໆ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/05/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
11/05/2018
ສຸກ, 11 ພຶດສະພາ, 2018 - ອັງຄານ, 11 ພຶດສະພາ, 2021
ເອກະສານຂະໜາດ
a858.jpg26.68 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 30,290,279
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30