an image an image

ປີ 2017 ຄໍາມ່ວນ ວາງເປົ້າຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບ 560 ຕື້ກີບ

ທ່ານ ຄໍາພໍ ສູນທະລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກການເງິນປະຈໍາ ແຂວງຄໍາມ່ວນໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນປີ 2017 ນີ້ ແຂວງຄຳມ່ວນ ໄດ້ຮັບການມອບໝາຍ 559,968 ຕື້ກີບ ໃນນັ້ນພູດສູນກາງ 282,668 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງກວມເອົາດ່ານພາສີສາກົນຕາເວັນອອກ-ຕາເວັນຕົກ (ມິດຕະພາບ 3-ນາເພົ້າ) ແລະ ກອງກວດ ກາພາສີແຂວງ, ພູດຂອງແຂວງ277,300 ຕື້ກີບ ເຊິ່ງກວມເອົາລາຍຮັບສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດວິສາຫະກິດ, ດ້ານລາຍຈ່າຍທັງໝົດມີຈໍານວນ 552,096 ຕື້ກີບເຊິ່ງລວມມີເງິນເດືອນພະນັກ ງານ, ເງິນອຸດໜູນເບ້ຍລ້ຽງ, ເງິນບໍລິຫານຂອງລັດ, ເງິນດັດສົມ ແລະ ສົ່ງເສີມ, ເງິນ ບັງເອີນ ແລະ ອື່ນໆ, ເງິນຊື້ຊັບສົມບັດຄົງທີ່ ແລະ ເງິນລົງທຶນກໍ່ສ້າງ.
ເພື່ອບັນລຸຕາມແຜນ ການທີ່ວາງໄວ້ນັ້ນ, ທ່ານຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ການເງິນປະຈໍາແຂວງຄໍາມ່ວນໄດ້ກ່າວວ່າ : ສໍາລັບແຜນການເຄື່ອນ ໄຫວວຽກງານທາງດ້ານ ລາຍຮັບແມ່ນຕ້ອງເພີ່ມ ທະວີການກວດກາ, ຕິດຕາມການປະຕິບັດວຽກງານ ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ, ການປະສານສົມທົບກັບ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ຂຸດຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບ ທີ່ຍັງບົ່ມຊ້ອນ ແລະ ມີການຫລົບຫລີກ ໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ດໍາເນີນການສໍາຫລວດ ຖານຂໍ້ມູນຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ເພື່ອຍົກລະດັບອາ ກອນມອບເໝົາໃຫ້ສອດຄ່ອງ ກັບຄວາມເປັນຈິງ ຂອງການຂາຍສິນຄ້າ ແລະ ການບໍລິການ, ລົງໄລ່ລຽງບັນຊີນໍາ ບັນດາບໍລິສັດສົກປີ 2015 ໃຫ້ສໍາເລັດ, ກວດກາບັນຊີແບບໄວ, ເກັບກໍາຂໍ້ມູນການສົ່ງອອກ-ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າ, ເກັບກໍາສະຖິຕິການ ຈັດເກັບພາສີທີ່ດິນ ຄືນໃໝ່ທີ່ເຫັນວ່າ ບໍ່ສອດຄ່ອງກັບຄວາມເປັນຈິງ, ປັບປຸງ ກົນໄກການຄຸ້ມຄອງ ເກັບລາຍຮັບອາ ກອນລາຍໄດ້ຈາກການ ໂອນສິດນໍາໃຊ້ທີ່ດິນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ແລະ ຖືກຕ້ອງ, ສືບຕໍ່ຊຸກຍູ້ບັນດາ ຜູ້ປະກອບການ ໃຫ້ຫັນມາເຄື່ອນ ໄຫວທຸລະກິດນໍາເຂົ້າ-ສົ່ງອອກຜ່ານດ່ານ ເພື່ອເກັບກໍາຕົວເລກ ລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ສູງຂຶ້ນ, ຄຸ້ມຄອງພາຫະນະ ທີ່ນໍາເຂົ້າບໍ່ຖືກຕ້ອງທີ່ໄດ້ສັງ ລວມບັນຊີໄວ້ແລ້ວໃຫ້ມາຊໍາລະຄ່າພາສີ, ສືບຕໍ່ຕິດຕາມຄ່າສໍາປະທານ ເພື່ອຊອກຄົ້ນສໍາຫລວດ, ຂຸດຄົ້ນແຮ່ທາດ, ຄ່າສໍາ ປະທານທີ່ດິນ, ຄ່າຕໍ່ສັນຍາເຊົ່າ, ສັນຍາສໍາປະທານທີ່ດິນ, ຄົ້ນຄວ້າເປົ້າໝາຍໃຫ້ເຊົ່າໃໝ່ ແລະ ປັບປຸງອັດຕາ ຄ່າເຊົ່າ-ຄ່າສໍາປະທານຂຶ້ນຕື່ມ, ລົງຊຸກຍູ້ໄລ່ລຽງເງິນ ປັນຜົນກໍາໄລນໍາບັນດາ ລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ຍັງຄ້າງມອບ ໃຫ້ສໍາເລັດ ແລະ ອື່ນໆ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
17/03/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
17/03/2017
ສຸກ, 17 ມີນາ, 2017

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 28,101,910
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30