an image an image

ບັນດາແຂວງພາກເໜືອຫາລືການຄຸ້ມຄອງເງິນ ຄ່າທໍານຽມ-ຄ່າບໍລິການສາທາລະນະສຸກ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 17 ມັງກອນ 018 ຢູ່ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ບັນດາຫົວໜ້າອຳນວຍການໂຮງໝໍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ, ຊຽງຂວາງ, ຫລວງພະບາງ, ອຸດົມໄຊ, ຫລວງນ້ຳທາ, ຫົວພັນ, ບໍ່ແກ້ວ ແລະ ແຂວງຜົ້ງສາລີ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ຮ່ວມປຶກສາຫາລືຖອດຖອນບົດຮຽນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຸ້ມຄອງເງິນຄ່າທໍານຽມ-ຄ່າບໍລິການຂອງຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ ,ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ດຣ ນາງ ຄຳຜິວ ພູທອນສີ ຫົວໜ້າພະແນກ ສາທາລະນະສຸກແຂວງ ໄຊຍະບູລີ, ມີທ່ານ ຄຳພອນ ພຸດທະວົງ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໃນກອງປະຊຸມຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄຳຄິດຄຳເຫັນ ກ່ຽວກັບການກຳນົດໂຄງສ້າງລາຄາຢາ, ສະເໜີແຜນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແລະ ຕາຕະລາງເກັບກຳຂໍ້ມູນ, ຜະລິດຕະພັນການແພດ, ວິເຄາະ, ລັງສີ ແລະ ຄ່າບໍລິການອື່ນໆໃນສະຖານທີ່ບໍລິການກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຂອງລັດ, ວິທີການສ້າງແຜນຈົດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ, ເງິນຄ່າບໍລິການ, ການສະຫລຸບການມອບລາຍຮັບເງິນຄ່າບໍລິການເຂົ້າບັນຊີເງິນຝາກຢູ່ຄັງແຫ່ງຊາດ ແລະ ມອບຄ່າທຳນຽມເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ, ຢູ່ສະຖານທີ່ບໍລິການກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຂອງລັດ (ໂຮງໝໍສູນກາງ ແລະ ໂຮງໝໍແຂວງ), ກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງ ລາຄາຄ່າບໍລິການໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບການຂະຫຍາຍຕົວທາງດ້ານ ເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເປັນເອກະພາບໃນ ຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສ້າງເງື່ອນໄຂໃຫ້ສະຖານທີ່ບໍລິການກວດພະຍາດ ແລະ ປິ່ນປົວຂອງລັດໃຫ້ມີຄວາມຍຶນຍົງທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ກ້າວໄປສູ່ກຸ່ມຕົນເອງເທື່ອລະກ້າວ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
26/01/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
17/01/2018
ພຸດ, 17 ມັງກອນ, 2018 - ອາທິດ, 17 ມັງກອນ, 2021
ເອກະສານຂະໜາດ
a791.jpg111.59 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,153,392
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31