an image an image

ບັນດາກະຊວງຕ່າງໆປະກອບຄໍາຄິດເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 9 ສິງຫາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ກົມນະໂຍບາຍການເງິນ ແລະ ນິຕິກໍາ ໄດ້ຈັດກອງປະ ຊຸມປະກອບຄຳເຫັນຕໍ່ຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດ ແລະ ເຜີຍແຜ່ວິໄສທັດ 2030 ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດຮອດປີ 2025, ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີບັນດາທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ, ຕາງໜ້າຈາກອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນ, ສະຖາບັນການເງິນສາກົນ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ແລະ ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ເພື່ອເປັນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງດ້ວຍທຶນຂອງລັດມີເນື້ອໃນຈະ ແຈ້ງ, ຄົບຖ້ວນ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບນິຕິກໍາອື່ນໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ສໍາເລັດ ຈຶ່ງໄດ້ເຊີນເອົາບັນດາການນໍາຂອງກະຊວງຕ່າງເຊັ່ນ: ກະຊວງໂຍທາທິການ ແລະ ຂົນສົ່ງ, ກະສິກຳ-ປ່າໄມ້, ສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ສາທາລະນະສຸກ, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, ະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່, ແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ, ອຸດສະຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ກະຊວງຍຸຕິທຳ ໄດ້ປະກອບຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງດໍາລັດດັ່ງກ່າວເພື່ອເປັນການປະກອບຄຳເຫັນໃສ່ຮ່າງກົດໝາຍທີ່ມີການປັບປຸງພາຍຫລັງກອງປະຊຸມລັດຖະບານກ່ອນທີ່ຈະນໍາສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມສະພາແຫ່ງຊດ ໃນເດືອນ ຕຸລາ 2017.
ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນການປັບປຸງລະບົບການຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງ,ເພື່ອໃຫ້ກົດໝາຍກາຍເປັນເຄື່ອງມືທາງດ້ານນິຕິກໍາທີ່ໜັກແໜ້ນ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ, ສົ່ງເສີມການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂອງລັດ ແລະ ການນໍາໃຊ້ງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີປະສິດທິຜົນ.
ພ້ອມນີ້, ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຍັງໄດ້ຮັບຟັງການເຜີຍແຜ່ວິໄສທັດຮອດປີ 2030 ແລະ ຍຸດທະສາດພັດທະນາການເງິນແຫ່ງລັດ ຮອດປີ 2025 ທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຮັບຮອງ ແລະ ໄດ້ຕົກລົງເຫັນດີປະກາດໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການ ໃນເດືອນ ກໍລະກົດ ທີ່ຜ່ານມານີ້. ເພື່ອເຫັນໄດ້ຄວາມໝາຍຄວາມສຳຄັນ ແລະ ເປົ້າໝາຍການພັດທະນາຂະແໜງ ການເງິນຢ່າງມີຈຸດສຸມ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ໂດຍການຫັນຍຸດະສາດດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນ ແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການລະອຽດ ທັງສອດຄ່ອງກັບທິດນຳສາມສ້າງຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
09/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a515.jpg309.83 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,354,945
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31