an image an image

ນາຍົກແນະນຳກະຊວງການເງິນຕ້ອງປະຕິຮູບຂະແໜງການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2017 ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຊີ້ນຳວຽກງານກະຊວງການງິນ, ໂດຍມີທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງການເງິນໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ, ຊຶ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ແນະນຳໃຫ້ກະຊວງການເງິນແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ 2017 ຕ້ອງປະຕິຮູບວຽກງານຂະແໜງການເງິນ, ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງມີແບບແຜນ, ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານໂດຍສັງເຂບຕໍ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊາບວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈັດເກັບລາບຮັບເຂົ້າງົບປະມານນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫາວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017 ສາມາດສັງລວມຕົວເລກເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 12.472 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 52,09% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 1.380 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 55,7% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາຍໃນ 11.920 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 51,7% ຂອງແຜນການປີ, ສູນກາງປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 51,4% ຂອງແຜນການປີ, ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 52,7% ຂອງແຜນການປີ, ຖ້າແຍກຕາມປະເພດລາຍຮັບຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 47,54 ຂອງແຜນການປີ, ຂະແໜງພາສີປະຕິບັດໄດ້ 56,46% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບຈາກການຄຸ້ມຄອງພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ປະຕິບັດໄດ້ 71,3% ຂອງແຜນການປີ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ປະຕິບັດໄດ້ 44% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ.
ດ້ານລາຍຈ່າຍໃນ 7 ເດືອນປີ 2017 (ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫາວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017) ສາມາດປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ທັງໝົດ 16.294,58 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 50,28% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ສູນກາງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 11.380 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 48,83% ຂອງແຜນການປີ, ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ 4.914 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 54% ຂອງແຜນການປີ, ສັງລວມແລ້ວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເປັນບູລິມະສິດທີ່ຈຳເປັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄາດໝາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິເປັນຕົ້ນ: ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2017, ສ່ວນໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດສາມາດຈ່າຍຕາມກຳນົດຄົບຖ້ວນຕາມສັນຍາ, ເງິນບໍລິຫານຊື້ໃໝ່, ຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ, ສຳລັບແຫລ່ງດຸ່ນດ່ຽງໃນ 7 ເດືອນປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3.822 ຕື້ກວ່າກີບ.
ສ່ວນແຜນການຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໝົດປີ 2017 ຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 23.489 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 98,1% ຂອງແຜນການປີໃນນີ້, ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 2.566 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 103,56% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາຍໃນມາຈາກການເກັບພາສີ, ອາກອນ, ຄຸ້ມຄອງພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ອື່ນໆ 20.923 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 97,5% ຂອງແຜນການປີ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກະຊວງການເງິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບມານໃນ 7 ເດືອນປີ 2017 (ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫາວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017) ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າຂະແໜງການເງິນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2017 ໂດຍຂຸ້ນຂ້ຽວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ຮອດປີ 2020 ເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກວາງໄວ້ ແລະ ປະເທດຊາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ພ້ອມກັນນີ້ໃຫ້ຊອກຄົ້ນຫາທ່າແຮງໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ມີມາດຕະການຮັດກຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງການເງິນ.
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ 2017 ກະຊວງການເງິນຕ້ອງປະຕິຮູບຂະ ແໜງການເງິນ, ເພາະບັນຫາຂະແໜງການຄືປັດໃຈຕັດສິນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງມີແບບແຜນ, ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານການເງິນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ງົບປະມານຮົ່ວໄຫລເຮັດໃຫ້ແຜນງົບປະມານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
07/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a520.jpg299.71 KB
a521.jpg181.36 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,304 8,308
THB 259.21 261.16
EUR 10,113 10,164
JPY 73.54 75.01
VND 0.3633   0.3672
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 21/01/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 25,217,081
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31