an image an image

ນາຍົກແນະນຳກະຊວງການເງິນຕ້ອງປະຕິຮູບຂະແໜງການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 7 ສິງຫາ 2017 ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມຊີ້ນຳວຽກງານກະຊວງການງິນ, ໂດຍມີທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ພ້ອມດ້ວຍຫົວໜ້າກົມກ່ຽວຂ້ອງກະຊວງການເງິນໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ, ຊຶ່ງທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີໄດ້ແນະນຳໃຫ້ກະຊວງການເງິນແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ 2017 ຕ້ອງປະຕິຮູບວຽກງານຂະແໜງການເງິນ, ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງມີແບບແຜນ, ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານການເງິນໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ລາຍງານໂດຍສັງເຂບຕໍ່ທ່ານນາຍົກລັດຖະມົນຕີຊາບວ່າ: ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈັດເກັບລາບຮັບເຂົ້າງົບປະມານນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫາວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017 ສາມາດສັງລວມຕົວເລກເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 12.472 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 52,09% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 1.380 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 55,7% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາຍໃນ 11.920 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 51,7% ຂອງແຜນການປີ, ສູນກາງປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 51,4% ຂອງແຜນການປີ, ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 52,7% ຂອງແຜນການປີ, ຖ້າແຍກຕາມປະເພດລາຍຮັບຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນປະຕິບັດໄດ້ 47,54 ຂອງແຜນການປີ, ຂະແໜງພາສີປະຕິບັດໄດ້ 56,46% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບຈາກການຄຸ້ມຄອງພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ ປະຕິບັດໄດ້ 71,3% ຂອງແຜນການປີ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ປະຕິບັດໄດ້ 44% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ລາຍຮັບອື່ນໆຈຳນວນໜຶ່ງ.
ດ້ານລາຍຈ່າຍໃນ 7 ເດືອນປີ 2017 (ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫາວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017) ສາມາດປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ທັງໝົດ 16.294,58 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 50,28% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ສູນກາງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍທັງໝົດ 11.380 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 48,83% ຂອງແຜນການປີ, ທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ 4.914 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 54% ຂອງແຜນການປີ, ສັງລວມແລ້ວການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຈ່າຍເປັນບູລິມະສິດທີ່ຈຳເປັນສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມຄາດໝາຍຢ່າງເປັນປົກກະຕິເປັນຕົ້ນ: ການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເງິນອຸດໜູນ ທັງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໄດ້ສຳເລັດໂດຍພື້ນຖານຮອດເດືອນກໍລະກົດ 2017, ສ່ວນໜີ້ສິນຕ່າງປະເທດສາມາດຈ່າຍຕາມກຳນົດຄົບຖ້ວນຕາມສັນຍາ, ເງິນບໍລິຫານຊື້ໃໝ່, ຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນ, ສຳລັບແຫລ່ງດຸ່ນດ່ຽງໃນ 7 ເດືອນປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 3.822 ຕື້ກວ່າກີບ.
ສ່ວນແຜນການຄາດຄະເນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໝົດປີ 2017 ຈະສູ້ຊົນຈັດເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 23.489 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 98,1% ຂອງແຜນການປີໃນນີ້, ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 2.566 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 103,56% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບພາຍໃນມາຈາກການເກັບພາສີ, ອາກອນ, ຄຸ້ມຄອງພັດທະນາວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ, ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ ແລະ ອື່ນໆ 20.923 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 97,5% ຂອງແຜນການປີ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ທອງລຸນ ສີສຸລິດ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີແຫ່ງ ສປປ ລາວ ໄດ້ສະແດງຄວາມຊົມເຊີຍຜົນງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂອງກະຊວງການເງິນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ໂດຍສະເພາະການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບມານໃນ 7 ເດືອນປີ 2017 (ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫາວັນທີ 31 ກໍລະກົດ 2017) ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າຂະແໜງການເງິນຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງຈິງຈັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2017 ໂດຍຂຸ້ນຂ້ຽວຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເພື່ອໃຫ້ຮອດປີ 2020 ເຮັດໃຫ້ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ໄດ້ຢ່າງມີຜົນສຳເລັດຕາມມະຕິກອງປະຊຸມໃຫຍ່ຄັ້ງທີ X ຂອງພັກວາງໄວ້ ແລະ ປະເທດຊາດຫລຸດພົ້ນອອກຈາກປະເທດດ້ອຍພັດທະນາ, ພ້ອມກັນນີ້ໃຫ້ຊອກຄົ້ນຫາທ່າແຮງໃນແຕ່ລະຂະແໜງການ ແລະ ໃຫ້ທຸກພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມເສດຖະກິດມະຫາພາກຢ່າງເປັນປົກກະຕິ, ມີມາດຕະການຮັດກຸມໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຂະແໜງການເງິນ.
ທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ແຕ່ນີ້ຮອດທ້າຍປີ 2017 ກະຊວງການເງິນຕ້ອງປະຕິຮູບຂະ ແໜງການເງິນ, ເພາະບັນຫາຂະແໜງການຄືປັດໃຈຕັດສິນວຽກງານຕ່າງໆ ແລະ ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຢ່າງມີແບບແຜນ, ພ້ອມທັງສ້າງກົນໄກຕ່າງໆໃນການບໍລິຫານການເງິນຢ່າງເຂັ້ມແຂງ ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ງົບປະມານຮົ່ວໄຫລເຮັດໃຫ້ແຜນງົບປະມານສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
07/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a520.jpg299.71 KB
a521.jpg181.36 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,354,928
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31