an image an image

ນະຄອນຫລວງ ເປີດຂະບວນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2018

pulpit rockpulpit rock

ໃນວັນທີ 13 ກຸມພາ 2018 ທີ່ພະແນກການເງິນ ນວ, ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ (ນວ) ຮ່ວມກັບພະແນກການເງິນ ນວ ແລະ ທະນາຄານ ການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວ ມະຫາຊົນ ໄດ້ເປີດຂະບວນການ ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປະຈຳປີ 2018 ໃຫ້ລົດລັດ ແລະ ລົດພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຈາກ 5 ພະແນກການເປັນແບບຢ່າງ ໃນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງກັບໜ່ວຍບໍລິການຂອງທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ, ໂດຍເປັນປະ ທານຂອງທ່ານ ຄຳມອນ ບົວພັນ ຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ມີຮອງຫົວ ໜ້າພະແນກການເງິນ ນວ, ຕ່າງໜ້າພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນວ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳ ນວ ແລະ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີເຂດ V ເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຄຳມອນ ບົວພັນ ຫົວໜ້າພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ກ່າວວ່າ: ໃນໄລ ຍະຜ່ານມາການຈັດຕັ້ງເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດເຫັນວ່າມີບາດກ້າວຂະຫຍາຍຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງປີຕໍ່ປີເປັນຕົ້ນ: ການ ຈັດເກັບລາຍຮັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຫາວັນທີ 31 ທັນວາ 2017 ຂອງຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ນວ ປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 961 ຕື້ກວ່າກີບ (ລວມທັງຕົວເລກອວ່າຍຈາກກົມ 79 ຕື້ກວ່າກີບ), ເທົ່າກັບ 91,30% ຂອງ ແຜນການປີ (1.053,20 ຕື້ກີບ), ທຽບໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຂອງສົກປີ 2015-2016 (851 ຕື້ກວ່າກີບ), ເທົ່າກັບ 112,94% ເປັນເງິນເພີ່ມຂຶ້ນ 110 ຕື້ກວ່າກີບ.
ແຕ່ເຖິງແນວໃດກໍ່ຕາມຖ້າທຽບໃສ່ຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການຂອງວຽກງານໃນໄລຍະໃໝ່ແລ້ວພວກເຮົາກໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງບາງຂອດຂອງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບຂອງການຂະຫຍາຍຕົວຂອງເສດຖະ ກິດໃນແຕ່ລະໄລຍະ,ສ້າງຄວາມຍຸຕິທຳ ແລະ ໂປ່ງໃສ່ໃຫ້ແກ່ສັງຄົມ. ລັດສປປ ລາວ ຂອງພວກເຮົາແມ່ນລັດຂອງປະ ຊາຊົນສ້າງຂຶ້ນໂດຍປະຊາຊົນ ແລະ ເພື່ອສິດຜົນປະໂຫຍດຂອງປະຊາຊົນເພື່ອສ້າງລັດໃຫ້ເປັນລັດແຫ່ງກົດໝາຍ ຢາກເຮັດໄດ້ແນວນັ້ນມັນມີຄວາມຈຳເປັນທີ່ສຸດໃນການຫັນເອົາວຽກງານເກັບລາຍຮັບໄປສູ່ທັນສະໄໝ ແລະ ໃຫ້ທຸກພາກ
ສ່ວນນັບທັງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດ,ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ,ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ແລະ ພົນລະເມືອງລາວທຸກຄົນໄດ້ມີ ສ່ວນຮ່ວມ.
ດັ່ງນັ້ນ,ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໄດ້ສົມທົບກັບພະແນກການເງິນນະຄອນຫລວງວຽງ ຈັນ ແລະ ທະນາຄານການຄ້າຕ່າງປະເທດລາວມະຫາຊົນ ຈຶ່ງໄດ້ເປີດຂະບວນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2018 ໃຫ້ລັດລັດ ແລະ ລົດພະນັກງານລັດຖະກອນຂອງພະແນກການເງິນ, ພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ, ພະແນກສ່ວຍສາອາກອນ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແລະ ກອງພາສີເຂດ V ເພື່ອກະຕຸກຊຸກຍູ້ ແລະ ອຳນວຍຄວາມ ສະດວກໃຫ້ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ຫລື ບຸກຄົນທີ່ໃຊ້ລົດລັດເພື່ອມາເສຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2018 ແລະ ສຳຄັນ ແມ່ນການສ້າງຂະບວນການໃຫ້ເປັນແບບຢ່າງນຳໜ້າພາທາງ.
ທ່ານ ຄຳມອນ ບົວພັນ ໃຫ້ສຳພາດຕື່ມວ່າ: ລົດລັດທີ່ໃຊ້ບໍລິຫານໄດ້ມີການຍົກເວັ້ນສຳລັບລົດ ທີ່ໃຊ້ໃນວຽກງານວິຊາສະເພາະໂດຍກົງ, ລົດທະຫານ ແລະ ຕ່ຳຫລວດບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ. ສ່ວນລົດລັດທີ່ ໃຊ້ປະຈຳຕ່ຳແໜ່ງ ຫລື ໃຊ້ສ່ວນບຸກຄົນແມ່ນບຸກຄົນເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບເສຍຄ່າທຳນຽມທາງ. ໃນອະນາຄົດພວກເຮົາ ຈະສືບຕໍ່ດຳເນີນໄປແຕ່ລະຈຸດເປັນຕົ້ນ: ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ, ກະຊວງຕ່າງໆ ແລະ ບ່ອນອື່ນໆ.
ທ່ານ ເພັດສົມພອນ ພົງໄພປະດິດ ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງສ່ວຍສາອາກອນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ໃຫ້ ສຳພາດວ່າ: ໃນຂະບວນການຈ່າຍຄ່າທຳນຽມທາງປີ 2018 ນີ້ເປັນຄັ້ງທຳອິດທີ່ໄດ້ເປີດຂຶ້ນໃນນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ. ການປະຕິບັດພັນທະເຂົ້າງົບປະມານແມ່ນພັນທະຂອງໝົດທຸກຄົນ ເພື່ອປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາສ້າງສາປະ ເທດຊາດ. ສະນັ້ນ, ການເສຍຄ່າທາງກໍ່ແມ່ນອັນໜຶ່ງຂອງພະນັກງານກໍ່ຄືພໍ່ແມ່ປະຊາຊົນທີ່ຈະຕ້ອງປະຕິບັດພັນທະເຊິ່ງ ພະເຈົ້າກໍ່ແມ່ນພະນັກງານພະແນກສ່ວຍສາອາກອນນະຄອນຫລວງ ເປັນຜູ້ໜຶ່ງທີ່ມີຄວາມຕື່ນຕົວໃນການເຂົ້າຮ່ວມຂະ ບວນການດັ່ງກ່າວນີ້.
ສຳລັບລົດລັດທີ່ນຳມາເສຍຄ່າທຳນຽມທາງໃນຄັ້ງຕາມແຜນການມີທັງໝົດ 135 ຄັນມີລົດຈາກພະແນກການເງິນ ນວ 30 ຄັນ, ລັດຈາກພະແນກອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ນວ 24 ຄັນ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳ ນວ 20, ພະແນກສ່ວຍອາກອນ ນວ 31 ແລະ ກອງຄຸ້ມຄອງພາສີເຂດ v ຈຳນວນ 30 ຄັນ, ແຕ່ຜ່ານການປະຕິບັດຕົວຈິງພຽງໃນວັນເປີດຂະບວນການເສຍຄ່າທຳນຽມທາງມີຜູ້ມາເສຍຄ່າທຳນຽມທາງທັງໝົດ 167 ຄັນ, ສາມາດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 46 ລ້ານກວ່າກີບ.
ຂ່າວ-ພາບ: ບຸນທຽມ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
16/02/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
13/02/2018
ອັງຄານ, 13 ກຸມພາ, 2018 - ເສົາ, 13 ກຸມພາ, 2021
ເອກະສານຂະໜາດ
a807.jpg461.43 KB
a808.jpg408.56 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 30,290,022
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30