an image an image

ທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສົມດີ ດວງດີ ຊຸກຍູ້ການເກັບລາຍຮັບຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ

pulpit rockpulpit rock
ໃນວັນທີ 12 ກຸມພາ 2018, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ,ພ້ອມດ້ວຍຄະນະກົມລາຍຮັບກະຊວງການເງິນ, ໄດ້ໄປເຄື່ອນໄຫວຊຸກຍູ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບລາຍເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດຢູ່ແຂວງຊຽງຂວາງ, ໂດຍໄດ້ຮັບການຕ້ອນຮັບຈາກທ່ານ ສຈ ປອ ສົມກົດ ມັງໜໍ່ເມກ ເຈົ້າແຂວງຊຽງຂວາງ, ທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງ, ທ່ານເຈົ້າເມືອງ, ພະນັກງານຂະແໜງພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ, ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານພະນັກງານຫລັກແຫລ່ງເຂົ້າຮ່ວມ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ຄຳພູມີ ບົວລະພິມ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງ ໄດ້ລາຍງານໂດຍສັງເຂບວ່າ: ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ປະຈຳສົກປີ 2017 ໄດ້ຖືເອົາວຽກງານການເມືອງແນວຄິດເປັນກົກເຄົ້າ, ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນຳໆພາຢ່າງໃກ້ຊິດ ແລະ ບັນດານິຕິກຳຕ່າງໆເຊັ່ນ: ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 1124/ກງ ວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມພະນັກງານລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນ, ຄຳສັ່ງເລກທີ 09/ນຍ ວ່າດ້ວຍການປະຢັດມັດທະຍັດ ແລະ ບັນຫາອື່ນໆ.
ດ້ານລາຍຮັບໃນປີ 2017 ສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 122 ຕື້ກວ່າກີບ, ຕາມແຜນດັດແກ້ທ້າຍປີສາມາດປະຕິບັດໄດ້ 127 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 104% ຂອງແຜນດັດແກ້, ຊຶ່ງລາຍຮັບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມາຈາກຂະແໜງສ່ວຍອາກອນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ກວມເອົາ 93% ແລະ ຂະແໜງຊັບສິນກວມເອົາ 7%, ລາຍຮັບທ້ອງຖິ່ນທຽບໃສ່ປີຜ່ານມາເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 22 ຕື້ກວ່າກີບ ຫລື ເທົ່າກັບ 21%, ລາຍຮັບວຽກງານສາມສ້າງປະຕິບັດໄດ້ 86% ຂອງແຜນການປີ, ສ່ວນລາຍຮັບພາສີແມ່ນເປັນລາຍຮັບທີ່ກ້າວກະໂດດຂັ້ນ, ແນວໃດກໍຕາມຄືບັນທ່ານຊາບເຖິງແມ່ນວ່າການຈັດເກັບລາຍຮັບຂອງແຂວງມີລັກສະນະເພີ່ມຂຶ້ນ ແຕ່ແຂວງຊຽງຂວາງຍັງເປັນແຂວງທີ່ຂາດດຸນທາງດ້ານງົບປະມານໃນການສະໜອງລາຍຈ່າຍ, ລາຍຈ່າຍທ້ອງຖິ່ນສາມາດສະໜອງໄດ້ພຽງແຕ່ 30% (ບໍ່ລວມເອົາລາຍຈ່າຍລົງທຶນຂອງລັດເຂົ້ານຳ), ສະຫລຸບແລ້ວທົ່ວແຂວງຂາດດຸນປະມານ 290 ຕື້ກີບໃນປີ 2017.
ສຳລັບວຽກງານການສຳຫລວດຖານລາຍຮັບຄືນໃໝ່ແຂວງຊຽງຂວາງ ໂດຍປະຕິບັດຕາມຄຳສັ່ງ ເລກທີ 40/ນຍ, ກ່ອນການເດີນສໍາຫລວດມີທັງໝົດ 3.983 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 210 ຫົວໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 3.773 ຫົວໜ່ວຍ, ແຕ່ພາຍຫລັງການເດີນສໍາຫລວດເຫັນວ່າເພີ່ມຂຶ້ນ 4.492 ຫົວໜ່ວຍ, ຂັ້ນແຂວງຄຸ້ມຄອງ 167 ຫົວໜ່ວຍ, ເມືອງຄຸ້ມຄອງ 4.325 ຫົວໜ່ວຍ, ເພີ່ມຂຶ້ນ 509 ຫົວໜ່ວຍ. ສ່ວນໃນສົກປີ 2018 ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸຕົວເລກຕາມຄາດໝາຍທີ່ໄດ້ຮອບຮັບ ຈາກກອງປະຊຸມສະພາປະຊາຊົນແຂວງພະແນກການເງິນແຂວງຊຽງຂວາງຕ້ອງເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໃຫ້ໄດ້ 140 ຕື້ກ່ວາກີບ, ພ້ອມທັງຈະໄດ້ມີການຊຸກຍູ້ໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດ ຖະກອນເລັ່ງໃສ່ບັນດາໜ້າວຽກທີ່ເປັນຈຸດສຸມເຊັ່ນ: ການຈັດເກັບລາຍຮັບຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍເປັນບັນຫາສຳຄັນ, ຄຸ້ມຄອງບັນດາຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດທີ່ສຳຫລວດມາແລ້ວ ແລະ ສືບຕໍ່ສຳຫລວດຂໍ້ມູນໃຫ້ລະອຽດຄືນໃໝ່ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ຕາມພາລະບົດບາດຢ່າງເຂັ້ມງວດ.
ພ້ອມດຽວກັນນັ້ນຍັງໄດ້ມີການສືບສາອົບຮົມວຽກງານການເມືອງແນວຄິດໃຫ້ພະນັກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ເຊື່ອມຊຶມຕໍ່ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ລະບຽບກົດໝາຍໃຫ້ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຮັບຮູ້ ແລະ ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນການມອບພັນທະໃຫ້ລັດຖະບານຢ່າງເປັນປົກກະຕິ.
ໂອກາດດັ່ງກ່າວ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ໄດ້ຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍຕໍ່ຄະນະພະແນກການເງິນທີ່ສາມາດຍາດໄດ້ຜົນງານຕ່າງໆໃນໄລຍະຜ່ານມາ, ພ້ອມທັງໄດ້ເນັ້ນໝັກໃຫ້ກວດຄືນຖານລາຍຮັບຄືນໃໝ່ໃນທຸກໆຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນໃນຂົງເຂດໃດທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຕາມຄາດໝາຍ, ສຳລັບຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດໃຫ່ຍທີ່ເຂົ້າລະບົບບັນຊີແລ້ວຄວນກວດຄືນເປັນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ຊີ້ແຈງໃຫ້ກັບຜູ້ປະກອບການປະຕິບັດຕາມລະບຽບກົດໝາຍໂດຍຕ້ອງອາໃສຄວາມຮ່ວມມືສະໜັບສະໜູນຈາກອຳນາດການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ຂັ້ນກົມ, ກະຊວງ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ສົມທົບກັບບັນດາກະຊວງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ: ກະຊວງອຸດສາຫະກຳ ແລະ ການຄ້າ ແລະ ໃນຕໍ່ໜ້າແມ່ນຫັນອາກອນໄປສູ່ລະບົບທັນສະໄໝໃຫ້ມີບາດກ້າວກະໂດດຂັ້ນ. ນອກນັ້ນ, ຍັງຈະໄດ້ພ້ອມກັນປະຕິຮູບບັນດານິຕິກຳ, ບັນດາກົດໝາຍຈຳນວນໜຶ່ງໂດຍສະເພາະແມ່ນກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຈະໄດ້ເປັນເຈົ້າການຄົ້ນຄວົ້າຕາມພາລະບົດບາດຂອງກົມ.
ຄຽງຄູ່ກັນນັ້ນ, ທ່ານຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ຍັງໄດ້ເນັ້ນໃຫ້ພະນັກງານຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງປະຢັດມັດທະຍັດ, ຕ້ານການຟຸມເຟື້ອຍ, ຄະນະນຳ, ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນໃນຂົງເຂດການເງິນຕ້ອງເພີ່ມທະວີວຽກງານກວດກາ, ຖືເອົາວຽກງານການເງິນເປັນໃຈກາງ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄີຊ່ວຍເຫລືອເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ແລະ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ພະນັກງານທຸກຂົງເຂດ.
ໃນວັນດຽວກັນທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ຍັງໄດ້ໄປຕິດຕາມເບິ່ງຄວາມຄືບໜ້າການກໍ່ສ້າງສ້າງສະໜາມກິລາກຽມໃສ່ງານກິລາແຫ່ງ ຄັ້ງທີ XI ຂອງແຂວງຂວາງເປັນເຈົ້າພາບໃນທ້າຍປີ 2018.
ຂ່າວ-ພາບ: ວິໄນ ແສງປະເສີດ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
16/02/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
12/02/2018
ຈັນ, 12 ກຸມພາ, 2018 - ສຸກ, 12 ກຸມພາ, 2021
ເອກະສານຂະໜາດ
a805.jpg751.38 KB
a806.jpg16.87 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 30,290,394
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30