an image an image

ທະນາຄານໂລກສະໜອງທຶນເພີ່ມເຕີມ ໂຄງການ ຜ-ບສພ ຈຳນວນ 15 ລ້ານໂດລາ

pulpit rock
ປະຊາກອນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 1 ລ້ານຄົນໃນ 14 ແຂວງ ສປປ ລາວ ຈະໄດ້ຮັບຜົນປະໂຫຍດຈາກການຂະຫຍາຍໂຄງການແຜນງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (ຜ-ບສພ), ຫຼ້າສຸດທະນາຄານໂລກໄດ້ອະນຸມັດທຶນເພີ່ມເຕີມຈຳນວນ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຂະຫຍາຍໂຄງການດັ່ງກ່າວເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເຂົ້າເຖິງການບໍລິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ, ການວາງແຜນຄອບຄົວ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ.
ພິທີລົງນາມອະນຸມັດເງິນຈໍານວນ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ພະຈິກ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນລະຫວ່າງລັດຖະບານແຫງ ສປປ ລາວ ກັບ ທະນາຄານໂລກ ໂດຍແມ່ນທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດທະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກັບ ທ່ານນາງ ເອເລັ່ນ ໂກນສະຕິນ ຜູ້ອໍານວຍການທະນາຄານໂລກປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ກໍາປູເຈຍ ແລະ ມຽນມາ, ມີທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງສາທາລະນະສຸກ, ເອກອັກຄະລັດຖະທູດອົດສະຕາລີ ປະຈໍາສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ກາຊູຮີໂຮ ກູໂນະ ລັດຖະມົນຕີສະຖານຍີ່ປຸ່ນປະຈໍາ ສປປ ລາວ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນ ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ການຮັບຮອງອະນຸມັດທຶນເພີ່ມເຕີມຈໍານວນ 15 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດ ໂຄງການແຜນງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາ ລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (ຜ-ບສພ) ແມ່ນເພື່ອເປັນການສົ່ງເສີມການສ້າງກົນໄກລວມສູນສໍາລັບລະບົບຖານຂໍ້ມູນສາທາລະນະສຸກ ແລະ ຂະຫຍາຍວຽກງານການສົ່ງເສີມການເຂົ້າເຖິງການນໍສິການດ້ານສາທາລະນະສຸກ ໂດຍສະ ເພາະວຽກງານການວາງແຜນຄອບຄົວ, ສຸຂະພາບແມ່ ແລະ ເດັກ, ໂພຊະນາການໃນຂົງເຂດເປົ້າໝາຍທົ່ວປະເທດ ແລະ ຍັງເປັນການສະໜັບສະໜູນຂະບວນການສົ່ງເສີມການປ່ຽນພຶດຕິກຳດ້ານໂພຊະນາການແຫ່ງຊາດ.
ສໍາລັບລັບການເພີ່ມທຶນໃນຄັ້ງນີ້, ມີເງິນຊ່ວຍເຫລືອຫລ້າຈໍານວນ 4 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດຈາກກອງທຶນລວມຂອງຜູ້ໃຫ້ທຶນໃນຂົງເຂດສາທາລະນະສຸກ (ຂອງລັດຖະບານປະເທດອົດສະຕຼາລີເປັນຜູ້ບໍລິຈາກເຂົ້າກອງທຶນ) ໂດຍມີເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງວຽກງານສັກຢາກັນພະຍາດ ແລະ ຈະຊ່ວຍໃນວຽກງານເສີມຂະຫຍາຍອັດຕາການປົກຄຸມການສັກຢາກັນພະຍາດຂອງເມືອງເປົ້າໝາຍ ແລະ ສະໜັບສະໜຸນໂຄງການສັກຢາກັນພະຍາດແຫ່ງຊາດ ແລະ ທຶນຊ່ວຍເຫລືອຈໍານວນ 1 ລ້ານໂດລາສະຫະລັດແມ່ນລັດຖະບານປະເທດຍີ່ປຸ່ນເພື່ອສະໜັບສະໜູນການປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ການຕິດຕາມວຽກງານສາທາລະນະສຸກ ລວມທັງການປະຕິຮູບລະບົບສາທາລະນະສຸກ ແນ່ໃສ່ການປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງປະຊາຊົນລາວຢ່າງທົ່ວເຖິງ.
ໂຄງການແຜນງານຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານສາທາລະນະສຸກ ແລະ ໂພຊະນາການ (ຜ-ບສພ) ໄດ້ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຢູ່ສປປ ລາວນັບແຕ່ປີ 2015 ເປັນຕົ້ນມາໂດຍມີຈຸດປະສົງເພື່ອເສື່ອສານ ແລະ ສ້າງຄວາມເຂັ້ມແຂງໃຫ້ແກ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນສາທາລະນະສຸກ, ເພີ່ມທຶນໃຫ້ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນເພື່ອສາມາດຈັດບູລິມະສິດໃຫ້ແກ່ວຽກງານການບໍລິການສຸຂະພາບ ແລະ ໂພສະນາການ, ສົ່ງເສີມການປ່ຽນແປງ ແລະ ປັບປຸງພຶດຕິກໍາດ້ານໂພສະນາການຂອງແມ່ ແລະ ເດັກ, ປັດຈຸບັນທະນາຄານໂລກໄດ້ສະໜັບສະໜູນທຶນໃຫ້ແກ່ 18 ໂຄງການຢູ່ສປປ ລາວ ໂດຍແນ່ໃສ່ການລົງທຶນໃສ່ຄົນປະຊາກອນເປັນຫລັກ ແລະ ຫລຸດຜ່ອນອັດຕາການຂາດສານອາຫານເດັກນ້ອຍ ແລະ ການເຂົ້າເຖິງຄຸນນະພາບບໍລິການສາທາລະນະສຸກທີ່ເປັນໜຶ່ງໃນຂອບການຮ່ວມຂອງທະນາຄານໂລກປະຈຳປີ 2017-20201.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
10/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
06/11/2017
ຈັນ, 6 ພະຈິກ, 2017 - ສຸກ, 6 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a679.jpg553.31 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,462,346
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30