an image an image

ງວດທໍາອິດທົ່ວປະເທດມີລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 4,6 ພັນຕື້ ກ່ວາກີບ

pulpit rock

ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2017 ລັດຖະບານແຫ່ງ ສປປ ລາວ ກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ 23.941 ຕື້ກ່ວາກີບ, ໃນນີ້ລາຍຮັບພາຍໃນ 21.463 ຕື້ກ່ວາກີບ, ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕົວຈິງງວດທໍາອິດຂອງປີ 2017 ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ 4.621,58 ຕື້ກ່ວາກີບ, ເທົ່າກັບ 19,30%, ຂອງແຜນກາງປີ, ສ່ວນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ຕ້ອງບັນລຸ 10.027 ຕື້ກີບ.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມກະກຽມບົດລາຍງານທີ່ຈະໄປລາຍງານຕໍ່ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນເທື່ອທີ 03 ຂອງສະພາແຫ່ງຊາດ ຊຸດທີ VIII ທີ່ຈະຈັດຂຶ້ນໃນມໍ່ໆ, ຊຶ່ງກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 6 ເມສາ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໂດຍທ່ານ ປອ ວິໄລວົງ ບຸດດາຄໍາ ປະທານກໍາມາທິການແຜນການການເງິນ ແລະ ກວດສອບສະພາແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມດ້ວຍບັນດາກົມ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງການເງິນເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ລາຍງານວ່າ: ສຳລັບແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປີ 2017 ເລີ່ມຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2017 ຕາມປີປະຕິທິນທີ່ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍງົບປະມານ ສະບັບປັບປຸງ ແລະ ເປັນປີທີສອງຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 5 ປີ ຄັ້ງທີ VIII (2016-2020), ຜ່ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະຈຳປີ 2017 ງວດທີ 1 ນັບແຕ່ວັນທີ 1 ມັງກອນຫາວັນທີ 31 ມີນາ 2017 ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄດ້ທັງໝົດ 4.621,58 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 77,89% ຂອງແຜນງວດ 1 ຫລື ເທົ່າກັບ 19,30%ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນມີລາຍຮັບພາຍໃນ 4.183,37 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 77,78% ຂອງແຜນງວດ 1 ຫລື ເທົ່າກັບ 19,49% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບຈາກການຊ່ວຍເຫລືອລ້າຂອງຕ່າງປະເທດ 438,20ຕື້ກີບ, ເທົ່າ 78,87% ຂອງແຜນການງວດ 1 ຫລື ເທົ່າກັບ 17,68% ຂອງແຜນການປີ.
ດ້ານລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດ ປະຕິບັດໄດ້ຈໍານວນ 5.579,32 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 75, 69% ຂອງແຜນງວດ 1 ຫລື ເທົ່າກັບ 17,22% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນີ້ສະເພາະລາຍຈ່າຍທີ່ສໍາຄັນປະກອບມີ: ເງິນເດືອນ ແລະ ເງິນອຸດໜູນ ປະຕິບັດໄດ້ 58,86% ຂອງແຜນການງວດ 1 ລາຍຈ່າຍລົງທຶນພາຍໃນປະຕິບັດໄດ້ 49,78% ຂອງແຜນການງວດ 1, ລາຍຈ່າຍລົງທຶນຕ່າງປະເທດປະຕິບັດໄດ້ 55,07% ຂອງແຜນງວດ 1.
ດ້ານການດຸ່ນດ່ຽງອີງໃສ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ງວດ1 ຂອງປີ 2017 ເຫັນວ່າຈະມີການຂາດດຸ່ນງົບປະມານຈໍານວນ 957,73 ຕື້ກີບ, ແຕ່ໃນນີ້ເນື່ອງຈາກລາຍຈ່າຍຈໍານວນ 860, 55 ຕື້ກີບແມ່ນໄດ້ຢືມເງິນຍອດເຫລືອງົບປະມານສົກປີຜ່ານມາ ເພື່ອຊໍາລະລ່ວງໜ້າແລ້ວ ຈິ່ງເຮັດໃຫ້ການຂາດດຸ່ນງົບປະມານໃນງວດ 1 ຍັງເຫລືອພຽງແຕ່ຈໍານວນ 97,18 ຕື້ກີບ, ພ້ອມນີ້ກໍ່ຍັງມີລາຍຈ່າຍອື່ນໆທີ່ນອນໃນພາກດຸ່ນດ່ຽງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງປະຕິບັດຄື: ການຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດ ຈໍານວນ 1.269,76 ຕື້ກີບ ແລະ ລາຍຈ່າຍຊໍາລະພັນທະບັດຄັງເງິນຈໍານວນ 193,22 ຕື້ກີບ ລວມທັງໝົດ 1.559,76 ຕື້ກີບ.
ໂດຍລວມແລ້ວໃນງວດ 1 ຂອງແຜນ ປີ 2017 ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການແຫລ່ງເງິນຕົວຈິງເພື່ອມາດຸ່ນດຽງງົບປະມານຈໍານວນ 1.559,76 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງປັດຈຸບັນມີແຫ່ລງດຸ່ນແລ້ວຈໍານວນ 2.442,32 ຕື້ກີບຈາກເງິນກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດເປັນໂຄງການ (ຈົດຮັບ-ຈົດຈ່າຍ) ຈໍານວນ 592,34 ຕື້ກີບ, ພັນທະບັດຄັງເງິນ 850 ຕື້ກີບ ແລະ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປ ລາວ 1.000 ຕື້ກີບ, ເຮັດໃຫ້ຍອດເຫລືອງົບປະມານໃນງວດ 1 ຈໍານວນ 882,56 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງຈະສາມາດຮອງຮັບແຜນລາຍຈ່າຍໃນງວດ 2 ປີ 2017 ທ່ານ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນກ່າວ.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍທີ່ລັດລັດຖະບານແຫ່ງສປປລາວ ກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນວາງໄວ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານແຫ່ງລັດ ໃນປີ 2017 ໃຫ້ໄດ້ທັງໝົດ 23.941 ຕື້ກີບ, ໃນນີ້ລາຍຮັບພາຍໃນ 21.463 ຕື້ກີບ ແລະ ແຜນລາຍຈ່າຍງົບປະມານທັງໝົດຈຳນວນ 32,402 ຕື້ກີບ, ຄາດຄະເນເງິນຂາດດຸນທັງໝົດຈໍານວນ 8.461 ຕື້ກີບ.
ກະຊວງການເງິນ ຈິ່ງໄດ້ຕັ້ງເປົ້າການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ຕ້ອງບັນລຸ 10.027 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 41,88% ຂອງແຜນການປີ, ໃນນັ້ນລາຍຮັບພາຍໃນ 9.118 ຕື້ກີບເທົ່າກັບ 42,50% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບຊ່ວຍເຫລືອລ້າ 909 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 36,69% ຂອງແຜນການປີ.
ດ້ານລາຍຈ່າຍທັງໝົດຄາດຄະເນປະຕິບັດຈໍານວນ 14.474 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 44,67% ຂອງແຜນການ, ການດຸ່ນດ່ຽງອີງໃສ່ການຄາດຄະເນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ຈະມີການຂາດດຸ່ນລວມທັງການຊໍາລະຕົ້ນທຶນເງິນກູ້ຢືມຕ່າງປະເທດ ແລະ ລາຍຈ່າຍຊໍາລະພັນທະບັດຄັງເງິນຈໍານວນ ລວມທັງໝົດ 7.624,09 ຕື້ກີບ, ເຊິ່ງລັດຖະບານມີຄວາມຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ລະດົມແຫ່ລງທຶນມາດຸ່ນດ່ຽງງົບປະມານໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີໃຫ້ພຽງພໍກັບຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ, ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ບັນດາວຽກງານສໍາຄັນ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງການຈັດຕັ້ງພັກ-ລັດສາມາດດໍາເນີນໄປໄດ້ຢ່າງຄ່ອງຕົວ ແລະ ບັນລຸຸຕາມແຜນການ.
ຕາມການວິໄຈຄວາມອາດສາມາດໃນການລະດົມທຶນຈາກແຫ່ລງທີ່ມີແລ້ວ ແລະ ແຫ່ລງຕ່າງໆ ເຫັນວ່າໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2017 ຍັງຕ້ອງການແຫລ່ງທຶນທີ່ຍັງບໍ່ພຽງພໍດຸ່ນດ່ຽງຕື່ມອີກປະມານ 1.900 ຕື້ກີບ.
ສະນັ້ນ, ເຫັນວ່າມີຄວາມຈໍາເປັນໃນການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານໄລຍະຜ່ານມາພັກ-ລັດ ກໍ່ຄືກະຊວງການເງິນ ໃນນາມຜູ້ເປັນຫົວຈັກຫລັກແຫລ່ງຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານແຫ່ງຊາດໄດ້ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະຮັບຜິດຊອບຊີ້ນຳຊຸກຍູ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບຢູ່ບັນດາແຂວງໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ, ສຳຫລວດຖານລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານຄືນໃໝ່, ວຽກງານສ້າງ ແລະ ປັບປຸງນິຕິກຳໃນຂະແໜ່ງການເງິນ,ການຈັດສັນລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃນຂະແໜງສາທາລະນະສຸກ, ສຶກສາທິການ, ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດ ຊອບ ແລະ ຖືກສຳຄັນໃນການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ, ເພີ່ມທະວີສຶກສາອົບຮົມພະນັກງານ, ຕິດຕາມກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານ, ຫລ້າສຸດກະຊວງການເງິນ ອອກຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍຂໍ້ຫ້າມ ແລະ ວິໄນຂອງພະນັກງານ-ລັດຖະກອນຂະແໜງການເງິນສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ເພື່ອເປັນການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການສໍ້ລາດບັງຫລວງ, ຫລີກລຽງຫາງສຽງດ້ານລົບຈາກສັງຄົມ ແລະ ບັນດາມາດຕະການເພີ່ມເຕີມເຊັ່ນ: ການປະຕິບັດມາດຕະການທາງດ້ານລາຍຮັບໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະ ທັນສະພາບການ, ດໍາເນີນມາດຕະການທາງດ້ານລາຍຈ່າຍໃຫ້ມີຄວາມຮັດກຸມ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ການປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດມັດທະຍັດໃຫ້ເປັນຮູບປະທຳຢ່າງແທ້ຈິງ.
ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ຈຸດປະສົງ ແລະ ລະດັບຄາດໝາຍໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທີ່ລັດຖະບານວາງໄວ້ 23.941 ຕື້ກີບໃນປີ 2017 ໃຫ້ປະກົດເປັນຈິງ.

ຂ່າວ: ສຸວັນໄຊ/ພາບ: ຫັດທະພອນ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
07/04/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
07/04/2017
ສຸກ, 7 ເມສາ, 2017
ເອກະສານຂະໜາດ
a309.jpg58.4 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 28,101,934
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30