an image an image

ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນພະແນກ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 10 ພະຈິກ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ກົມງົບປະມານ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ປະກາດປັບປຸງການຈັດຕັ້ງຂັ້ນຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ແລະ ຍົກຍ້າຍ-ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ກົມບັນຊີ, ໂດຍການເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງກົມ ພ້ອມດ້ວຍພະນັກງານວິຊາການກົມງົບປະມານເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ສົມບູນ ລັດຕະນະພອນ ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ ໄດ້ຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງ ສະບັບເລກທີ 3759/ກງ ລົງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2017 ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍ-ແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຮັບໜ້າທີ່ໃໝ່ຢູ່ຫ້ອງການ ແລະ ກົມບັນຊີ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງສະບັບເລກທີ 3760/ກງ ລົງວັນທີ 1 ພະຈິກ 2017 ວ່າດ້ວຍການຍົກຍ້າຍ-ແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງພະແນກຂອງກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ປະກອບມີ: ຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ນາດມະນີ ລາຊະຈັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານສູນກາງ ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງຫ້ອງການກະຊວງການເງິນ, ທ່ານ ທະນົງສິນ ສິດທິສັກ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກສູນໜຶ່ງ ກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຮັບໜ້າທີ່ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກຂອງກົມບັນຊີ, ທ່ານ ບົວພາ ວິລະສັກ ຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ; ທ່ານ ນາງ ສົງການ ບົວພະຈັນ ພະນັກງານວິຊາການ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ; ທ່ານ ສາຍສະໝອນ ແຍງວັນນະວົງ ຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນ-ສັງລວມ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ ແລະ ນິຕິກໍາ, ທ່ານ ທອງສາ ຫອມສົມບັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ, ທ່ານ ນາງ ສຸດານີ ອິນຕະພົມ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້ຂອງລັດ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກກວດກາ ແລະ ນິຕິກໍາ, ທ່ານ ປອ ສຸວັນຄໍາ ຊຸມພົນພັກດີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈັດຕັ້ງ ແລະ ບໍລິຫານ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນ ແລະ ສັງລວມ, ທ່ານ ສຸພາວັນ ພັນທະວິໄລ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນ ແລະ ສັງລວມ ແລະ ທ່ານ ເອກະໄຊ ພູທອນສີ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນ ແລະ ສັງລວມ, ທ່ານ ແກ່ນຕາ ເຮືອນນະວົງສາ ຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານສູນກາງ, ທ່ານ ພູຄໍາ ສຸລັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານສູນກາງ ແລະ ທ່ານ ພັງພອນ ລັດຕະນະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກວາງແຜນ ແລະ ສັງລວມ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານສູນກາງ, ທ່ານ ທອນ ພອນພະຈັນ ຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້ຂອງລັດ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນ, ທ່ານ ພົງສະຫວັດ ບຸບຜາສະຫວັດ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານສູນກາງ ແລະ ທ່ານ ຖະໜິມພອນ ພະຈັນທາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານໂຄງການລົງທຶນຂອງລັດ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ຍົກຍ້າຍ ແລະ ແຕ່ງຕັ້ງ ທ່ານ ນາງ ເພັດສະໜອນ ພອນສະຫວັນ ຫົວໜ້າພະແນກສູນໜຶ່ງ ເປັນຫົວໜ້າພະແນກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ, ທ່ານ ນາງ ຄໍາພູບານ ແກ້ວປັນຍາ ຮັກສາການຫົວໜ້າພະແນກງົບປະມານສູນກາງ ແລະ ທ່ານ ພິມພາ ພົມມະວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກຄຸ້ມຄອງການຈັດຊື້ຂອງລັດ ເປັນຮອງຫົວໜ້າພະແນກຈັດຊື້-ຈັດຈ້າງຂອງລັດ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດໂອ້ລົມ ໃນການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງການຊັບຊ້ອນໃຫ້ພະນັກງານຂັ້ນພະແນກຂອງກົມງົບປະມານແຫ່ງລັດ ຄັ້ງນີ້ ແມ່ນໃຫ້ພ້ອມກັນເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີສຶກສາອົບຮົມ ການເມືອງແນວຄິດພະນັກງານ ໃນແຕ່ລະໜ່ວຍງານ ແຕ່ລະພະແນກ ເອົາໃຈໃສ່ຕິດຕາມຊຸກຍູ້ ໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານ ໃຫ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບຕາມລະບຽບກົດໝາຍ ໃຫ້ມີຄວາມອຸ່ນອ່ຽງທຸ່ນທ່ຽງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານ ແລະ ເຮັດຫລ້ອນໜ້າທີ່ຕາມການມອບໝາຍ, ຈິ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ພະນັກງານທີ່ຖືກຊັບຊ້ອນ ຈົ່ງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໜ້າທີ່ ແລະ ເປັນເຈົ້າການໃນການຍົກສູງພາລະບົດບາດຂອງວຽກງານຂະແໜງການເງິນ.
ພາບ/ຂ່າວ: ສຸວັນໄຊ/ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
17/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
10/11/2017
ສຸກ, 10 ພະຈິກ, 2017 - ອັງຄານ, 10 ພະຈິກ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a683.jpg299.03 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,319,493
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31