an image an image

ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ລາວ-ຫວຽດນາມ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານນິຕິກໍາ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 28 ມິຖຸນາ 2017 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ສປປ ລາວ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນດ້ານນິຕິກໍາ ຮ່ວມກັບ ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ກະຊວງການເງິນ ສສ ຫວຽດນາມ ໂດຍການເປັນປະທານຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ສປປ ລາວ ແລະ ທ່ານ ລາ ວັນ ທິງ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ສສ ຫວຽດນາມ ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງທັງສອງຝ່າຍເຂົ້າຮ່ວມ.
ເພື່ອເປັນການປັບປຸງຮ່າງດໍາລັດ ວ່າດ້ວຍການປະກອບ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດ ໃຫ້ຄົບຖ້ວນສົມບູນ ແລະ ຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ, ກົມຄຸ້ມຄອງຊັບສິນຂອງລັດ ລາວ-ຫວຽດນາມ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນເຊິ່ງກັນ ແລະ ກັນ ເພື່ອປະກອບໃສ່ຮ່າງດໍາລັດດັ່ງກ່າວ ໂດຍການນໍາເອົາບົດຮຽນຈາກ ສສ ຫວຽດນາມ ທີ່ໄດ້ມີປະສົບການມາກ່ອນ ນໍາມາໝູນໃຊ້ໃຫ້ແທດເໝາະກັບສະພາບການໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ປະກອບເຂົ້າຮ່າງດໍາລັດນີ້ໃຫ້ສົມບູນ. ດໍາລັດດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີການກໍານົດຫລັກການ, ລະບຽບການ, ວິທີການ, ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການປະກອບ, ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດ ໃນວຽກງານບໍລິຫານລວມຂອງອົງການ ຈັດຕັ້ງພັກ, ລັດ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ ແຕ່ສູນກາງຮອດທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຕາມເປົ້າໝາຍ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ມີປະສິດທິຜົນສູງ, ມີການລວມສູນໃນການຄຸ້ມຄອງດ້ານບັນຊີ, ແນ່ໃສ່ຮັບປະກັນ ການມອບໝາຍການນໍາໃຊ້ຢ່າງໂປ່ງໃສ, ປະຢັດ, ຍຸຕິທໍາ, ຖືກຕ້ອງຕາມແນວທາງນະໂຍບາຍຂອງພັກ-ລັດ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ.
ໂອກາດນີ້, ທ່ານ ນາງ ກະເສີມສີ ພົມມະວົງສາ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ການແລກປ່ຽນບົດຮຽນໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນສຸມໃສ່ການແລກປ່ຽນຄໍາຄິດຄໍາເຫັນໃສ່ ຮ່າງດໍາລັດວ່າດ້ວຍການປະກອບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນໍາໃຊ້ລົດຂອງລັດ ເພື່ອຜັນຂະຫຍາຍວຽກງານຂອງພັກ ແລະ ລັດຖະບານ ໂດຍສະເພາະ ປະຕິບັດຕາມນະໂຍບາຍວ່າດ້ວຍການປະຢັດງົບປະມານ ແລະ ເພື່ອປະກອບຄໍາເຫັນໃສ່ຮ່າງດໍາລັດດັ່ງກ່າວ ໃນນີ້, ບັນຫາທີ່ເນັ້ນໃຫ້ປະກອບຄໍາເຫັນຊ່ວຍແມ່ນ ການປະກອບລົດເຂົ້ານໍາໃຊ້ ໃນກົງຈັກການບໍລິຫານຂັ້ນຕ່າງໆນີ້ ຈະຕ້ອງໄດ້ມີມາດຕະການແນວໃດ ແລະ ລົດທີ່ນໍາໃຊ້ໃນປັດຈຸບັນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການແກ້ໄຂແນວໃດ ລວມທັງລົດທີ່ນໍາໃຊ້ໃນການບໍລິຫານ, ໃນການປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ກໍໄດ້ກໍານົດໄວ້ຢູ່ໃນຮ່າງດໍາລັດນີ້ດ້ວຍ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມແທດເໝາະກັບສະພາບຄວາມເປັນຈິງ ເຊິ່ງເຫັນວ່າມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍໃນການຮັບປະກັນການຄຸ້ມຄອງລວມສູນຊັບສິນຂອງລັດໃນຕໍ່ໜ້າ.
ພາບ/ຂ່າວ: ສຸວັນໄຊ/ອາພັດສະລາ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
30/06/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
28/06/2017
ພຸດ, 28 ມິຖຸນາ, 2017 - ອາທິດ, 28 ມິຖຸນາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a444.jpg495.51 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,462,165
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30