an image an image

ການເງິນແຂວງສາລະວັນ ຫາລືແຜນງົບປະມານ 10 ເດືອນ ແລະ ແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບ 2 ເດືອນທ້າຍປີ 2017

ໃນວັນທີ 1 ພະຈິກ 2017 ທີ່ສະໂມສອນຂອງພະແນກການເງິນ ໄດ້ມີການຈັດຕັ້ງກອງປະຊຸມຄົ້ນຄ້ວາປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ 10 ເດືອນ ແລະ ແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບລາຍເຂົ້າງົບປະມານ 2 ເດືອນທ້າຍປີ 2017. ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ ຂັນທະລັກ ໂພໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງສາລະວັນ, ມີຄະນະນຳຂອງພະແນກການເງິນ, ສ່ວຍສາອາກອນ, ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດປະຈຳແຂວງ, ພະນັກງານວິຊາການເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ຂັນທະລັກ ໂພໄຊ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງ ໄດ້ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການເກັບລາຍຮັບ 10 ເດືອນໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ຄາດຄະເນ 2 ເດືອນທ້າຍປີ 2017, ຫລັງຈາກນັ້ນບັນດາເມືອງກໍ່ໄດ້ຜັດປ່ຽນກັນລາຍງານສະພາບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນງົບປະມານ, ໂດຍເລີ່ມຈາກເມືອງຕະໂອ້ຍ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໜົດ 2,22 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 94,20% ຂອງແຜນການປີ, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ທັງໝົດ 19,55 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 82,30 % ຂອງແຜນການປີ ແລະ ແຜນການຄາດຄະເນ 2 ເດືອນທ້າຍປີຈະເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 157 ລ້ານກວ່າກີບ, ເມືອງເລົ່າງາມເກັບລາຍຮັບໄດ້ 6,08 ຕື້ກວ່າກີບ, ເທົ່າກັບ 89,63% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຈ່າຍ 24,07 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 84,92% ຂອງແຜນການປີ, ໃນອີກ 2 ເດືອນທ້າຍປີຈະເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ 923 ລ້ານກວ່າກີບ, ເມືອງສາລະວັນ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບ 4,73 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 77,4% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ 29,79 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 83,3% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ໃນອີກ 2 ເດືອນທ້າຍຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 956 ລ້ານກວ່າກີບ, ເມືອງວາປີ ເກັບລາຍຮັບໄດ້ 3,22 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 81,29% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ 6,50 ຕື້ກີບ, ເທົ່າກັບ 87,10% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ໃນອີກ 2 ເດືອນທ້າຍຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໜົດ 97 ລ້ານກວ່າກີບ.
ສໍາລັບເມືອງລະຄອນເພັງ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 3,52 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 70,02% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ 6,44 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 98,30% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ໃນອີກ 2 ເດືອນທ້າຍຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 599 ລ້ານກວ່າກີບ, ເມືອງສະໝ້ວຍ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໜົດ 1,65 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 75,43% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ທັງໝົດ 6,36 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 86,11% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ໃນອີກ 2 ເດືອນທ້າຍຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 898 ລ້ານກວ່າກີບ, ເມືອງຄົງເຊໂດນ ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ 4,77 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 76,52% ຂອງແຜນການປີ ແລະ ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍ 6,86 ຕື້ກີບ ເທົ່າກັບ 82,35 % ຂອງແຜນການປີ ແລະ ໃນອີກ 2 ເດືອນທ້າຍຈະສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໜົດ 1,4 ຕື້ກວ່າກີບ ໂດຍລວມແລ້ວແຂວງສາລະວັນສາມາດເກັບລາຍຮັບໃນ 10 ເດືອນໄດ້ທັງໝົດ 95,03 ຕື້ກີບ, ທຽບໃສ່ແຜນການປີເທົ່າກັບ 78,98%, ປະຕິບັດລາຍຈ່າຍໄດ້ທັງໝົດ 351,49ຕື້ກີບ ແລະ ແຜນເກັບລາຍຮັບ 2 ເດືອນທ້າຍປີໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍເທົ່າກັບ 25,29 ຕື້ກີບ.
ເພື່ອໃຫ້ບັນລຸເປົ້າໝາຍແຜນການທີ່ວາງໄວ້, ທ່ານ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງສາລະວັນ ໄດ້ມີທິດຊີ້ນໍາບັນ ດາເອົາໃສໃຈ 7 ບັນຫາດັ່ງນີ້: 1). ໃຫ້ບັນດາເມືອງຕິດຕາມ-ກວດກາຄືນບາງຂໍ້ມູນທີ່ມີພ້ອມຕີລາຄາຄືນໃໝ່ ແລະ ນຳເອົາບົດຮຽນທີ່ຖອດຖອນໄດ້ໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃຫ້ເກີດໝາກຜົນຕົວຈິງ 2). ໃຫ້ບັນດາເມືອງເອົາໃຈໃສ່ການສ້າງແຜນເກັບລາຍຮັບລະອຽດໂດຍການກຳນົດເປັນແຜນງານເຊັ່ນ: ແຜນໃນອາທິດ, ແຜນເດືອນ, ແຜນງວດ ແລະ ແຜນປະຈຳປີ 3).ນຳເອົາຕົວເລກແຜນການເກັບລາຍຮັບ 2 ເດືອນທ້າຍໄປຊູ້ຊົນເກັບລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ຕາມແຜນການ ຫລື ລື່ນແຜນການໃນສົກປີ 2017 4). ໃຫ້ບັນດາເມືອງຄົ້ນຄ້ວາກ່ຽວກັບການເກັບພາສີທີ່ດີນເພີ່ມຂຶ້ນໂດຍວາງມາດຕະການຕ່າງໆໃຫ້ເໜາະສົມຕໍ່ຜູ້ເສຍພັນທະ 5). ຕ້ອງເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມ, ການເມືອງ, ແນວຄິດ, ໂຄສະນາເຜີຍແຜ່ຂໍ້ກຳນົດກົດລະ ບຽບທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃນການຄຸ້ມຄອງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ທົ່ວເຖິງ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ 6). ເຊີດຊູບົດບາດການນຳພາຂອງພັກ, ການຄຸ້ມຄອງຂອງລັດ, ເດັດດ່ຽວແກ້ໄຂປະກົດການຫໍ້ຍທໍ້ໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ພ້ອມກັນປະຕິບັດນະໂຍບາຍປະຢັດແຫ່ງຊາດຢ່າງແຂງແຮງ 7). ຕັ້ງໜ້າປັບປຸງແບບວິທີນຳພາ, ວິທີເຮັດວຽກໃຫ້ມີກົນໄກປະສານງານຢ່າງກົມກຽວ, ເຮັດວຽກເປັນທິມງານ, ກຳນົດເປັນຈຸດສຸມ ແລະ ແບ່ງຂັ້ນຄຸ້ມຄອງໃຫ້ຈະແຈ້ງ.
ຂ່າວ: ອານຸສອນ/ພາບ: ພັນນະສິນ

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
10/11/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
01/11/2017
ພຸດ, 1 ພະຈິກ, 2017 - ອາທິດ, 1 ພະຈິກ, 2020

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 32,462,338
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30