an image an image

ການເງິນບໍລິຄໍາໄຊ 8 ເດືອນປະຕິບັດລາຍຮັບໄດ້ 484 ຕື້ກວ່າກີບ

pulpit rock
ສະພາບໂດຍລວມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານປະຈຳປີ 2017 ຂອງແຂວງບໍລິ ຄໍາໄຊມີຄວາມຄ່ອງຕົວດີ, ສາມາດຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານທັງພູດສູນກາງ ແລະ ພູດທ້ອງຖິ່ນໄດ້ເກີນແຜນໄດ້ທີ່ກຳນົດ. ສະແດງອອກໃນຕົວເລກ 8 ເດືອນສາມາດປະຕິບັດໄດ້ທັງໝົດ 484 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 87% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມາຈາກການເກັບພາສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າພາຫະນະ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ກຸ່ມບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ອື່ນໆ.
ທ່ານ ຄໍາແຫວນ ປັນຍານຸວົງ ຫົວໜ້າພະແນກການເງິນແຂວງບໍລິຄຳໄຊ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນໍາ-ນໍາພາຂອງອົງການປົກຄອງແຕ່ລະຂັ້ນໃນໄລຍະທີ່ຜ່ານມາພະແນກການເງິນໄດ້ຜັນຂະຫຍາຍບັນດານິຕິກຳ, ລະບຽບກົດໝາຍເຂົ້າສູ່ວຽກງານຕົວຈິງເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກອບການ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ປະຊາຊົນມີຄວາມຮັບຮູ້ເຂົ້າໃຈປະກອບສ່ວນປະຕິບັດພັນທະຂອງຕົນ, ໄດ້ຂຸ້ນຂ້ຽວຜັນຂະຫຍາຍແຜນງົບປະມານ 2017 ເຂົ້າສູ່ຫົວໜ່ວຍງົບປະມານທັນກັບກຳນົດເວລາ, ປະຕິບັດການເບີກຈ່າຍເງິນເດືອນ,ເງິນອຸດໜູນໄດ້ເປັນປົກກະຕິພ້ອມດຽວກັນໄດ້ສ້າງກົນໄກຄຸ້ມຄອງ,ຈັດເກັບລາຍຮັບລະຫວ່າງສູນກາງ, ແຂວງ ເມືອງ ແລະ ບ້ານໃຫ້ມີຄວາມສະດວກວ່ອງໄວໂປ່ງໃສມີປະສິດທິຜົນກວ່າເກົ່າ.
ດ້ານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ເດືອນປີ 2017 (ວັນທີ 1 ມັງກອນ-31 ສິງຫາ) ພະແນກການເງິນແຂວງບໍລິຄໍາໄຊສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ທັງໝົດ 484 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 87% ຂອງແຜນການປີ. ໃນນັ້ນ, ລາຍຮັບພູດສູນກາງປະຕິບັດໄດ້ 360 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 92% ຂອແຜນການປີ, ພູດທ້ອງຖິ່ນປະຕິບັດໄດ້ 123 ຕື້ກວ່າກີບ ເທົ່າກັບ 73% ຂອງແຜນການປີ, ລາຍຮັບສ່ວນໃຫຍ່ໄດ້ມາຈາກການເກັບພາສີ-ອາກອນນຳເຂົ້າພາຫະນະ, ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ, ກຸ່ມບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ ແລະ ອື່ນໆ.
ນອກນັ້ນ, ທາງພະແນກການເງິນແຂວງບໍລິຄຳໄຊຍັງໄດ້ຈະໄດ້ສຸ່ມໃສ່ການເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ແລະ ສຳຫລວດຖານລາຍຮັບຄືນໃໝ່ ແລະ ເພີ່ມທະວີການກວດກາປະຕິບັດວິໄນການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດແນໃສ່ອັດຊ່ອງວ່າງການຮົ່ວໄຫລຂອງງົບປະມານ, ປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໃນການສະໜອງຂໍ້ມູນຄິດໄລ່ຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກສ່ວຍສາອາກອນ, ຊັບສິນ, ພາສີ ໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ ແລະ ທັນເວລາ, ເອົາໃຈໃສ່ການເກັບຄ່າທໍານຽມທີ່ດິນຢ່າງມີຈຸດສຸມ, ເລັ່ງທວງ ແລະ ແກ້ໄຂໜີ້ສິນທີ່ຄ້າງມອບເຂົ້າງົບປະມານ.
ແນວໃດກໍ່ຕາມ ຜ່ານການສັງເກດຕີລາຄາ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານວິຊາສະເພາະການຈັດເກັບລາຍຮັບເຂົ້າງົບປະມານ 8 ເດືອນປີ 2017 ລວມທັງພູດສູນການ ແລະ ພູດທ້ອງຖິ່ນເຫັນວ່າມີຫລາຍອັນພົ້ນເດັ່ນ ແລະ ສາມາດເກັບລາຍຮັບໄດ້ລື່ນແຜນການທີ່ວາງໄວ້. ທັງນີ້, ກໍ່ຍ້ອນວ່າໄດ້ຈາກການເກັບພາສີ-ອາກອນຂາເຂົ້າປະເພດພາຫະນະ, ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ, ກຸ່ມບໍລິສັດເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກ, ກຸ່ມໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ກຸ່ມບໍລິສັດສ້ອມແປງ, ການນຳເຂົ້າສິນຄ້າອຸປະໂພກບໍລິໂພກ ແລະ ອື່ນໆ.
ສຳລັບທິດທາງແຜນການໃນຕໍ່ໜ້າທ່ານ ຄຳແຫວນ ປັນຍານຸວົງ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ຈະເອົາໃຈໃສ່ເພີ່ມທະວີການສຶກສາອົບຮົມການເມືອງແນວຄິດຕໍ່ສະມາຊິກພັກພະນັກງານຂະແໜງການເງິນໃຫ້ມີຄວາມໜັກແໜ້ນ ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບສູງຕໍ່ໜ້າທີ່ວຽກງານມີຄວາມຊື່ສັດ, ໂປງໃສເອົາໃຈໃສ່ບໍລິການຮັບໃຊ້ປະຊາຊົນ ຜູ້ປະກອບການດ້ວຍຈັນຍາບັນຈັນຍາທຳ, ສືບຕໍ່ຄຸ້ມມຄອງຂຸດຄົ້ນຈັດເກັບລາຍຮັບຈາກຖານທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ ແລະ ສຸມໃສ່ຊອກຄົ້ນແຫລ່ງລາຍຮັບທີ່ຍັງບົ່ມຊ້ອນໃຫ້ຖືກຕ້ອງຄົບຖ້ວນ, ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄູ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານຕາມແຜນທີ່ສະພາຮັບຮອງ, ເພີ່ມທະວີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການປະສານສົມທົບກັບຂະແໜງການສາຍຕັ້ງ-ສາຍຂວາງຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຊີ້ນຳ, ຕິດຕາມກວດກາການເກັບລາຍຮັບ ແລະ ແກ້ໄຂຜົນການກວດສອບໃຫ້ໄວຂຶ້ນ ຄຽງຄູ່ກັນນີ້, ຍັງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານຢ່າງປະຢັດ ແລະ ເຂັ້ມງວດໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຄຳສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ເພື່ອໃຫ້ການຈັດເກັບລາຍຮັບໝົດປີ 2017 ບັນລຸຕາມແຜນ ແລະ ລື່ນແຜນການທີ່ກຳນົດໄວ້.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
27/10/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
27/10/2017
ສຸກ, 27 ຕຸລາ, 2017 - ອັງຄານ, 27 ຕຸລາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a653.jpg389.48 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,055,763
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31