an image an image

ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດ ຕ້ອງມີລັກສະນະລວມສູນ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 19 ມັງກອນຜ່ານມາ, ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ສົມດີ ດວງດີ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມເປັນປະທານ ແລະ ມີຄຳເຫັນຕໍ່ພິທີປິດກອງປະຊຸມປືກສາຫາລືກ່ຽວກັບການປະເມີນຜົນຂອງໂຄງການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດ ທົ່ວປະເທດ ປະຈຳປີ 2017 ໂດຍທ່ານ ຮອງນາຍົກ ເນັ້ນໃຫ້ຂະແໜງພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ເອົາໃຈໃສ່ ຫລາຍບັນຫາທີ່ຕິດພັນກັບການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການນຳໃຊ້ແຮ່ທາດຕ້ອງມີລັກສະນະລວມສູນ.
ໃນກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂອງທ່ານ ຄຳມະນີ ອິນທິລາດ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງ ພະລັງງານ ແລະ ບໍ່ແຮ່ ກ່ຽວກັບວຽກງານການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດໃນໄລຍະຜ່ານມາ ແລະ ໂຄງການລົງທຶນດ້ານແຮ່ທາດໃນຕໍ່ໜ້າ, ຫລັງ ຈາກນັ້ນທ່ານ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ກໍ່ໄດ້ມີຄຳເຫັນຊຶ່ງທ່ານ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນວ່າວຽກງານບໍ່ແຮ່ຕິດພັນແໜ້ນກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດຂອງແຕ່ລະທ້ອງຖິ່ນ, ຕິດພັນກັບຂະບວນການກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ, ການພັດທະນາຊົນນະບົດ ແລະ ແກ້ໄຂຄວາມທຸກຍາກຂອງປະຊາຊົນບັນດາເຜົ່າ ແລະ ຕິດພັນກັບວຽກງານ 3 ສ້າງ ເພາະສະນັ້ນເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານແຮ່ທາດມີການພັດທະນາຕາມທີ່ພັກ ແລະ ລັດຖະບານກຳນົດພວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ບາງບັນຫາສຳຄັນດັ່ງນີ້:
ໜຶ່ງ ຕ້ອງສືບຕໍ່ເຊື່ອມຊຶມວິໄສທັດຮອດປີ 2030, ແຜນຍຸດທະສາດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ ໄລຍະ 2016 -2020 ໂດຍສະເພາະຕ້ອງກຳແໜ້ນແນວທາງເສດຖະກິດ ແລະ ແນວທາງຫັນເປັນອຸດສາ ຫະກຳ, ທັນສະໄໝຂອງພັກ.
ສອງ ຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ, ເຮັດບົດບາດເປັນຜູ້ດັດປັບທຸກການເຄື່ອນໄຫວໃນຂະບວນການ ພັດທະນາວຽກງານບໍ່ແຮ່ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການຄຸ້ມຄອງໂຄງການລົງທຶນດ້ານບໍ່ແຮ່ໃຫ້ມີຄວາມເຂັ້ມງວດ ແລະ ເກີດ ປະສິດທິພາບສູງ.
ສາມ ຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ຄຸ້ມຄອງການພັດທະນາວຽກງານບໍ່ແຮ່ຕາມທິດທາງ ແລະ ໜ້າທີ່ທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນແຜນຍຸດທະສາດ ແລະ ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດ ໃນນັ້ນກໍໄດ້ມີ 7 ໜ້າວຽກງານທີ່ສຳຄັນຄື:

1. ເຮັດ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນແຮ່ທາດມີລັກ ສະນະລວມສູນເກີດປະສິດທິພາບສູງ, ຮັບປະກັນໃຫ້ການພັດທະນາແຮ່ທາດດຳເນີນໄປຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມທິດສີ ຂຽວ ແລະ ຍືນຍົງ.
2. ສົ່ງເສີມ ດຶງດູດການລົງທຶນຂອງພາຍ ໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດໃນຂະແໜງແຮ່ທາດໃຫ້ກວ້າງຂວາງ, ມີປະສິດທິຜົນ.
3. ສ້າງກົນໄກການປະມູນເອົາສິດສຳປະທານພັດທະນາບໍ່ແຮ່ເພື່ອຄັດເລືອກເອົານັກລົງທຶນທີ່ດີ, ມີຖານະດ້ານການເງິນ ແລະມີປະສົບການໃນການດຳເນີນທຸລະກິດກ່ຽວກັບບໍ່ແຮ່ສືບຕໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໂຄງການໃນເຂດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ລົງທຶນສຳຫລວດເອງຂໍ້ມູນທໍລະນີສາດ, ແຮ່ທາດ, ເຂດທີ່ຜູ້ລົງທຶນສົ່ງເນື້ອທີ່ຄືນດ້ວຍຄວາມສະໝັກໃຈ ແລະ ເຂດທີ່ລັດຖະບານໄດ້ຖອນສິດສຳປະທານ.
4. ປັບປຸງການກຳນົດພາລະບົດບາດ, ສິດ, ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນ, ແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ, ຈະແຈ້ງ, ກຳນົດຄວາມຮັບ ຜິດ ຊອບລະຫວ່າງສູນກາງ ແລະ ທ້ອງຖິ່ນໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.
5. ຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການຂຸດຄົ້ນບໍ່ ແຮ່ຕ້ອງດຳເນີນໄປຄຽງຄູ່ກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມດ້ວຍການກຳນົດກົນໄກ ແລະ ການວາງເງິນຄ້ຳປະກັນການບູລະນະຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ການປິດບໍ່ແຮ່ໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະ ສອດຄ່ອງກັບຫລັກການປະຕິບັດທີ່ດີຂອງສາກົນ.
6. ຜູ້ລົງທຶນຕ້ອງເພີ່ມທະວີ ແລະ ເອົາໃຈໃສ່ກ່ຽວກັບວຽກງານຮັກສາຄວາມປອດໄພ, ສຸຂະພາບ ແລະ ສິ່ງແວດ ລ້ອມໃນເຂດຂຸດຄົ້ນບໍ່ແຮ່ດ້ວຍການປະຕິບັດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.
7. ເພີ່ມທະວີການປະຕິບັດກົດໝາຍວ່າດ້ວຍແຮ່ທາດມີຄວາມສັກສິດ ໂດຍສະເພາະແມ່ນການປະຕິບັດພັນ ທະຕາມສັນຍາສຳປະທານຢ່າງເດັດຂາດ.
ແຫລ່ງຂ່າວ: ນສພ ປະຊາຊົນ

ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018 ທີ່ກະຊວງການເງິນ ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ຮອງລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງການເງີນໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ ທ່ານ zhu hai xing ປະທານ ລັດວິສາຫະກິດ sinomec ຈາກ ສປປ ຈີນພ້ອມດ້ວຍຄະນະ. ຈຸດປະສົງຂອງການເຂົ້າພົບໃນຄັ້ງນີ້ເພື່ອລາຍງານຄວາມຄືບໜ້າໃນການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃນການຟື້ນໂຄງການອ່າງເກັບນ້ຳຫຸມ ແລະ ນ້ຳຊວງ, ຊຶ່ງລັດວິສາຫະກິດ sinomec ເປັນລັດວິສາຫະກິດ ທີ່ເຄື່ອນໄຫວດ້ານ ພະລັງງານບໍ່ແຮ່ ແລະ ໄດ້ດຳເນີນງານຢູ່ 15 ປະເທດໃນໂລກ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
26/01/2018
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
19/01/2018
ສຸກ, 19 ມັງກອນ, 2018 - ອັງຄານ, 19 ມັງກອນ, 2021
ເອກະສານຂະໜາດ
a789.jpg17.75 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,153,285
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31