an image an image

ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ, ອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຕ້ອງມີຄວາມເປັນເອກະພາບ

pulpit rock
ໃນກອງປະຊຸມແນະນໍາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແຜນພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ແລະ ແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດປະຈໍາປີ 2018 ທີ່ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 26 ທັນວາ 2017 ທີ່ຫໍປະຊຸມແຫ່ງຊາດ, ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ໄດ້ສະເໜີຄໍາແນະນໍາກ່ຽວກັບການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ສະບັບເລກທີ 4040/ກງ ລົງວັນທີ 21 ພະຈິກ 2017 ເພື່ອຮັບປະກັນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ການຄຸ້ມຄອງວຽກງານພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ລວມສູນຕາມສາຍຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍກົງກັບກະຊວງການເງິນຕາມກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ, ການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ມີຄວາມເປັນເອກະພາບ.
ທ່ານ ບຸນໂຈມ ອຸບົນປະເສີດ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ ເນັ້ນຕື່ມອີກວ່າ: ຄໍາແນະນໍາສະບັບດັ່ງກ່າວແມ່ນໄດ້ມີການກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງກະຊວງການເງິນເປັນຕົ້ນ: ດ້ານກົງຈັກການຈັດຕັ້ງແມ່ນຈະຕ້ອງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ, ປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ ແຕ່ສູນກາງລົງຮອດທ້ອງຖິ່ນ, ກໍານົດພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ຂອບເຂດສິດ ແລະ ລະບອບແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກ, ກົນໄກການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງສາຍຕັ້ງ, ສາຍຂວາງພາຍໃນຂະແໜງການເງິນດ້ວຍກັນ, ພ້ອມທັງ, ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນຮັບຜິດຊອບໂດຍກົງຕໍ່ວຽກງານປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກ ແລະ ຍົກສູງບົດບາດການນໍາພາຂອງບັນດາການຈັດຕັ້ງພັກ ແລະ ສະມາຊິກພັກຂອງພາສີ, ສ່ວຍສາອາກອນ ແລະ ຄັງເງິນແຫ່ງຊາດຕາມກົດລະບຽບຂອງພັກ, ກໍານົດຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຂະແໜງການເງິນແຂວງ, ນະຄອນຫລວງຕໍ່ສາມຂະແໜງສາຍຕັ້ງ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຫ້ອງການການເງິນເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນລວມທັງ, ການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ແລະ ອື່ນໆທີ່ກໍານົດໃນຄໍາແນະນໍາສະບັບດັ່ງກ່າວ.
ທັງນີ້, ກໍ່ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຕາມການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບ, ກົນໄກການປະສານສົມທົບລະຫວ່າງກະຊວງການເງິນກັບອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນແຕ່ລະຂັ້ນໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນດີ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນສູງໃນການປະຕິບັດຕົວຈິງຖ້າມີບັນຫາໃດບໍ່ສອດຄ່ອງ ແລະ ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກແມ່ນຈະໄດ້ສືບຕໍ່ປັບປຸງ ແລະແກ້ໄຂໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
29/12/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
26/12/2017
ພຸດ, 27 ທັນວາ, 2017 - ອາທິດ, 27 ທັນວາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a769.jpg633.56 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 31,319,210
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31