an image an image

ກອງປະຊຸມການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານຕາມຖານລາຍຈ່າຍ

pulpit rock
ໃນວັນທີ 8 ສິງຫາ 2017 ທີ່ໂຮງແຮມຄຣາວພາຊາ ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມວິຊາການກ່ຽວກັບ “ຂອບການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານຕາມຖານລາຍຈ່າຍ” ໂດຍການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ຮອງລັດຖະມົນຕີກະຊວງການເງິນ, ມີບັນດາຫົວໜ້າກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ, ພ້ອມດ້ວຍພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.
ທ່ານ ປອ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ກ່າວວ່າ: ການຈັດກອງປະຊຸມໃນຄັ້ງນີ້, ເພື່ອຮັບປະກັນເຮັດໃຫ້ແຜນງົບປະມານມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຊັດເຈນ, ສອດຄ່ອງກັບແຜນພັັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ, ວຽກງານບູລິມະສິດຕ່າງໆບົນພື້ນຖານການຮັກສາຄວາມໝັ້ນທ່ຽງທາງດ້ານການເງິນ, ຄວາມໝັ້ນຄົງຂອງເສດຖະກິດແຫ່ງຊາດ ແລະ ໃຫ້ສາມາດນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ຢ່າງຄອ່ງ, ມີໝາກຜົນຕາມລະດັບຄາດໝາຍໂດຍສະເພາະວຽກງານໃນຂອບການສ້າງແຜນງົບປະມານ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານຕາມຖານລາຍຈ່າຍ ແລະ ຈະເປັນປະໂຫຍດຫລາຍໃຫ້ແກ່ກະຊວງການເງິນ , ບັນດາກະຊວງອົງການທຽບເທົ່າຂັ້ນສູນກາງທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ນໍາໄປຈັດຕັ້ງປະ ຕິບັດໃນໜ້າທີ່ວຽກງານຂອງຕົນ.
ປັດຈຸບັນລັດຖະບານໄດ້ຖືສໍາຄັນ ແລະ ໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ຊີ້ນໍາຊຸກຍູ້ການປັບປຸງວຽກງານການເງິນໃຫ້ໄປສູ່ທັນສະ ໄໝ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ, ເພາະວຽກງານການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດຖືເປັນຫົວໃຈສໍາຄັນ ເຊິ່ງ ລວມໄປເຖິງກົນໄກແບບແຜນວິທີການຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ ແລະ ການສ້າງແຜນງົບປະມານແຫ່ງລັດ.
ໄປພ້ອມໆກັນນີ້ ເພື່ອຮັບປະກັນໃຫ້ແກ່ການສ້າງແຜນຕາມທິດທາງດັ່ງກ່າວ ກະຊວງການເງິນຍັງໄດ້ມີການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ລິເລີ່ມການສ້າງຂອບງົບປະມານໄລຍະກາງແຕ່ປີ 2016-2020 ແລະ ໄດ້ຜ່ານການຮັບຮອງຈາກສະພາແຫ່ງຊາດໄດ້ໃນຕົ້ນປີ 2016, ເຊິ່ງເປັນຂອບນະໂຍບາຍມະຫາພາກດ້ານລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ແລະ ແຫລ່ງດຸ່ນດ່ຽງ ເພື່ອຮັບປະກັນການສະໜອງທຶນໃຫ້ແກ່ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດບັນດາແຜນງານ-ໂຄງການທີ່ນອນຢູ່ໃນແຜນພັດທະນາເສດຖະ ກິດ-ສັງຄົມແຫ່ງຊາດ 5 ປີ ຄັ້ງທີ່ VIII, ການຄຸ້ມຄອງລາຍຈ່າຍງົບປະມານໃຫ້ໄປຕາມແຜນທີ່ສະພາແຫ່ງຊາດຮັບຮອງ, ຮັກສາວິໄນການເງິນຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານແຫ່ງລັດໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ຄົບຖ້ວນ, ໂປ່ງໄສ, ເປີດເຜີຍ ແລະ ສາມາດກວດສອບໄດ້.

ວັນທີອອກຂ່າວ: 
11/08/2017
ວັນທີ່ເກີດຂ່າວ: 
08/08/2017
ສຸກ, 11 ສິງຫາ, 2017 - ອັງຄານ, 11 ສິງຫາ, 2020
ເອກະສານຂະໜາດ
a513.jpg209.46 KB

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,308 8,313
THB 265.16 267.15
EUR 10,197 10,248
JPY 76.69/span> 78.22
VND 0.3638   0.3711
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 02/04/2018

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 27,354,950
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31