an image an image

Welcome to mof.gov.la.
HTML caption. Link to mof.gov.la.

ແຈ້ງການ, ຄຳສັ່ງ ແລະ ຂໍ້ຕົກລົງຕ່າງໆ

ລຳດັບ ເນື້ອໃນ ລົງວັນທີ ດາວໂຫລດ
1 ຄຳສັ່ງກ່ຽວກັບມາດຕະການກວດກາ ຈັດເກັບລາຍຮັບທ້າຍສົກປີງົບປະມານ 2013-14 ຂອງຂະແໜງພາສີ. 22/08/2014 Download
2 ບັນດາທ່ານທີ່ມີຄວາມສົນໃຈເຂົ້າເປັນລັດຖະກອນຂອງຂະແໜງການເງິນ. 09/04/2014 Download
3 ການລົງທະບຽນ ຍານພາຫະນະ 10/02/2014 Download
4 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານການເງິນແຫ່ງລັດດ້ວຍລະບົບເອເລັກໂທຣນິກ 21/01/2014 Download
5 ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນຕີ ວ່າດ້ວຍການອະນຸມັດນຳໃຊ້ກາໝາຍຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ 30/12/2013 Download

ຂ່າວ ແລະ ເຫດການ

06/10/2014

pulpit rock
ສາມຮ່າງນິຕິກຳລຸ່ມດຳລັດຂອງກົມສະສົມແຫ່ງລັດ ກະຊວງ
ການເງິນ ໄດ້ຮັບການນຳຂຶ້ນມາເພື່ອສົນທະນາປະກອບຄຳ
ເຫັນໃສ່ ໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນ ຜ່ານກອງປະຊຸມວິຊາ
ການ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຮ່າງດັ່ງກ່າວ ກາຍເປັນເຄື່ອງມືອັນສຳຄັນ
ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານຄັງສະສົມແຫ່ງລັດ ຕາມດຳ
ລັດເລກທີ 291/ນຍ ແລະ ເປັນມາດຖານເຕັກນິກ ໃນການ
ຄຸ້ມຄອງປົກປັກຮັກສາສິນຄ້າສະສົມແຫ່ງລັດ ເພື່ອກ້າວໄປເຖິງ
ສາມາດຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້ ໂດຍສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈິງ
ຂອງ ສປປ ລາວ.

06/10/2014

pulpit rock
ໃນວັນທີ 26 ກັນຍາ 2014 ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມຂອງກົມພາສີ ໄດ້ມີ
ກອງປະຊຸມພົບປະສອງຝ່າຍ ຄັ້ງທີ່ 3 ລະຫວ່າງກົມພາສີ ສປປ
ລາວ ແລະ ກົມພາສີ ສ.ເກົາຫລີ.

06/10/2014

pulpit rock
ທ່ານ ນາງ ທິບພະກອນ ຈັນທະວົງສາ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການ
ກະຊວງການເງິນ ໄດ້ໃຫ້ກຽດຕ້ອນຮັບ ທ່ານ Jim W. Cyhn ຄະນະ
ຄຸມຄອງບໍລິຫານກອງທຶນພັດທະນາໂຄງລ່າງອາຊຽນ (ASEAN Infra
-structure Fund “ AIF “) ເຊິ່ງເປັນກອງທຶນຫນຶ່ງທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການ
ບໍລິຫານຂອງທະນາຄານພັດທະນາອາຊີ ຫລື ເອດີບີ(ADB), ໃນໂອກາດ
ທີ່ເດີນທາງມາເຮັດວຽກຮ່ວມກັບສປປ ລາວ, ເຊີ່ງມີທ່ານຮອງຫົວຫນ້າກົມ
ການເງິນຕ່າງປະເທດ, ທ່ານຮອງຫົວຫນ້າຫ້ອງການທະນາຄານ ພັດທະນາ
ອາຊີ ເຂົ້າຮ່ວມໃນວັນທີ 29 ກັນຍາຜ່ານມານີ້.

06/10/2014

pulpit rock
ກົມສະສົມແຫ່ງລັດກະຊວງການເງິນໄດ້ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນ
ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ ໂດຍໄດ້ຕັ້ງເອົາ 4 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນຂອງກົມ
ໃນຂະນະທີ່ບັນດາພະແນກພາຍໃນໄດ້ກຳນົດຂໍ້ແຂ່ງຂັນທັງຫມົດ
11 ຂໍ້ແຂ່ງຂັນ.

12/09/2014

pulpit rock
ກົມພາສີ ຈັດສົ່ງລັດຖະການພາສີທີ່ປະກອບດ້ວຍຄະນະນຳກົມ,
ຄະນະພະແນກອ້ອມຂ້າງກົມພາສີ, ຄະນະພາສີປະຈຳເຂດ ແລະ
ພະນັກງານວິຊາການປະກອບເປັນແຕ່ລະຄະນະ ລວມທັງຫມົດ
15 ຄະນະ ແລະ ຫນຶ່ງກອງເລຂາເພື່ອເຮັດຫນ້າທີ່ໃນການຈັດ
ຕັ້ງປະຕິບັດຂອງເນື້ອໃນຄຳສັ່ງຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງ
ການເງິນ ສະບັບເລກທີ 2667/ກງ, ລົງວັນທີ 22 ສິງຫາ 2014,
ໃນການຊຸກຍູ້ລາຍຮັບຂອງຂະແຫນງການພາສີຢູ່ດ່ານສາກົນຕ່າງໆ
ທັງຫມົດ 15 ດ່ານ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ການເກັບລາຍຮັບພາສີໃນສົກ
ງົບປະມານ2013-2014 ໄດ້ນີ້ເກີນແຜນທີ່ວາງໄວ້; ໃນຂະນະທີ່
ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງການເງິນກໍໄດ້ມອບຫມາຍໃຫ້ທົ່ວຂະ
ແຫນງການພາສີສຸມທຸກຄວາມພະຍາຍາມເຂົ້າໃສ່ໃນການຈັດເກັບ
ລາຍຮັບໃຫ້ໄດ້ລື່ນແຜນການຢ່າງນ້ອຍ 10% ເພື່ອປະກອບສ່ວນ
ແກ້ໄຂສະພາບການຂາດສະພາບຄ່ອງດ້ານງົບປະມານລວມຂອງລັດ.

11/09/2014

pulpit rock
ບັນດານັກສຳມະນາກອນຈຳນວນ 49 ສະຫາຍໄດ້ສຳເລັດການຝຶກ
ອົບຮົມທິດສະດີການເມືອງການປົກຄອງ 45 ວັນເພື່ອຍົກລະດັບ
ຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດເຊິ່ງເປັນການຄົ້ນຄວ້າຮ່ຳຮຽນບັນດາແບບ
ແຜນຫລັກການ-ການນຳພາຂອງພັກ ແລະ ລັດ ໃນການາສ້າງ
ຄົນໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດມີທັດສະນະຊົນຊັ້ນແນ່ໃສພັດທະ
ນາແບບແຜນວິທີເຮັດວຽກໄດ້ຖືກຕ້ອງສອດຄ່ອງກັບຫລັກການ
ແລະ ພັດທະນາພັກ.

10/09/2014

pulpit rock
ຮ່າງບົດແນະນຳກ່ຽວກັບການປະກອບ, ກວດກາ ແລະ ການເກັບ
ສຳເນົາເອກະສານ ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ສຳລັບບັນຊີ ສະເພາະຂອງ
ທຶນກູ້ຢືມ ແລະ ຊ່ວຍເຫລືອທາງການເພື່ອການພັດທະນາ ແລະ
ຮ່າງ ຂໍ້ຕົກລົງວ່າດ້ວຍການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງ
ຄັງເງິນຍ່ອຍ, ຄັງເງິນຢູ່ຫົວຫນ່ວຍງົບປະມານ, ໄດ້ຮັບການຍົກຂຶ້ນ
ມາຜ່ານໃນກອງປະຊຸມເປີດກວ້າງຜ່ານສອງຮ່າງນິຕິກຳດັ່ງກ່າວເພື່ອ
ເຮັດໃຫ້ມີເນື້ອໃນຄົບຖ້ວນສົມບູນສາມາດນຳມາຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄດ້
ຢ່າງມີປະສິດທີພາບ. ເຊິ່ງໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ສິງຫາ 2014
ທີ່ຜ່ານມາ ທີ່ກະຊວງການເງິນ ໂດຍການເປັນປະທານຂອງທ່ານ
ສັນຕິພາບ ພົມວິຫານ ລັດຖະມົນຕີຊ່ວຍວ່າການກະຊວງການເງິນ,
ເຊິ່ງມີທ່ານຮັກສາການຫົວຫນ້າຫນ້າຄັງເງິນແຫ່ງຊາດ, ຮອງຫົວຫນ້າ
ຄັງເງິນ, ມີຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າອ້ອມຂ້າງສູນ
ກາງ ພ້ອມດ້ວຍບັນດາຜູ້ຕາງຫນ້າຈາກບັນດາກົມອ້ອມຂ້າງກະຊວງ
ການເງິນ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຄັງເງິນແຫ່ງຊາດເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງ
ພ້ອມພຽງ.

09/09/2014

pulpit rock
ໃນວັນທີ 30 ສິງຫາ 2014 ທ່ານ ດຣ.ລຽນ ທີແກ້ວ ລັດຖະມົນຕີວ່າ
ການກະຊວງການເງິນ ພ້ອມດ້ວຍ ທ່ານ ດຣ.ສິນລາວົງ ຄຸນໄພທູນ
ເຈົ້າຄອງນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະນຳກະຊວງການເງິນ
ໄດ້ສືບຕໍ່ລົງເຄື່ອນໄຫວເຮັດວຽກ ຊຸກຍູ້ລາຍຮັບ ຢູ່ທີ່ພະແນກການເງິນ
ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ເຊິ່ງມີບັນດາຫ້ອງການ-ການເງິນ 9 ຕົວເມືອງ
ມີຄະນະຮັບຜິດຊອບຕິດຕາມ ແລະ ຊຸກຍູ້ລາຍຮັບ, ມີບັນ ດາພະແນກ
ການກ່ຽວຂ້ອງເຂົ້າຮ່ວມ.

Syndicate content

ຜູ້ໃຊ້ ເຂົ້າໃຊ້ລະບົບ

ອັດຕາແລກປ່ຽນ

ສະກຸນເງິນ
ຊື້
ຂາຍ
USD 8,038 8,054
THB 248.08 248.71
EUR 10,198 10,250
JPY 73.69 75.17
VND 0.3787   0.3863
ລາຍງານໂດຍ ທະນາຄານແຫ່ງ ສປປລາວ
ວັນທີ 14/10/2014

Counter

  • ຜູ້ເຂົ້າຊົມທັງໝົດ = 13,338,496
  • ເລີ້ມຕັ້ງແຕ່ = 20/03/2009

ປະຕິທິນ

 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31